Mangel på rimelige Pentium II-prosessorer

Mange forhandlere og datamaskinprodusenter har gått tomme for det tre rimeligste Pentium II-utgavene. Årsaken skal være at Intel har redusert produksjonen av disse prosessorene i forbindelse med overgang til ny prosesseringsteknikk.

Mange forhandlere og datamaskinprodusenter har gått tomme for det tre rimeligste Pentium II-utgavene. Årsaken skal være at Intel har redusert produksjonen av disse prosessorene i forbindelse med overgang til ny prosesseringsteknikk.

Intel nemlig på å gå over til 0,25 mikron prosessteknologi, også for sine rimeligste Pentium II prosessorer, det vil si 233, 266 og 300 MHz utgavene. Ifølge Electronic Buyers News, har dette i tillegg til knapphet, også ført til at prisene på disse modellene har steget med over 25 prosent på spotmarkedet. Knappheten vil trolig vare inntil Intel har fått igang den nye produksjonsprosessen skikkelig. Ifølge Intel vil dette skje mot slutten av tredje kvartal i år.

Ifølge Roger Blomgren, tekniker hos den norske Intel-importøren Avnet, bekrefter at det er stor mangel på disse prosessorene, og han kan fortelle at leveransene stoppet opp ganske nylig - uten særlig forvarsel. Avnet er ett av flere selskaper som distribuerer Intels prosessorer i Norge.

Det er ikke bare de små kundene dette går utover. Mange større PC-produsenter skal også ha gått tomme. Ifølge Intel skyldes dette dårlig langsiktig planlegging fra PC-produsentenes side.

Det er likevel muligheter for at prisene på de berørte prosessorene kommer rimeligere enn tidligere når produksjonen igjen tar seg opp. Årsaken til dette er at Intel med den nye produksjonsprosessen kan lage flere brikker per silikonplate enn tidligere.

Intel vil ifølge News.com begynne å levere Pentium II-prosessorer i en ny innfatning i fjerde kvartal i år. Denne skal gjøre det mulig for selskapet å levere prosessorer med klokkehastigheter på 500 MHz og oppover. Den nye innfatningen vil være betydelig mindre enn dagens, men mesteparten av endringen er likevel gjort på innsiden.

Den nye innfatningen, som kalles SECC 2 (Single Edge Contact Cartridge), vil inneholde nye materialer og det vil være endringer i hvordan de forskjellige komponentene i pakken vil knyttes sammen. Dette vil gjøre innfatningen mer effektiv fordi det vil øke flyten av strøm til prosessoren. Også SECC 2 innfatningen vil passe i Intels Slot 1 kontakt, derfor vil Intel fra neste år av bruke den på alle sine prosessorer fra og med 350 MHz modellen.

Produksjonskostnaden av den nye innfatningen skal være lavere en den nåværende.

Til toppen