Mangel på visjoner kan felle IT-bransjen

For mange IT-folk venter på ferdige løsninger i stedet for å fornye selv, mener Gartner.

Mangel på visjoner kan felle IT-bransjen
Bilde:

Gartner åpnet i går sitt Symposium/ITexpo 2007 i San Francisco. Samlingen for bedriftsledere og IT-ledere skal fores med analyseselskapets nyeste oversikt over aktuelle trender.

Budskapet er særs alvorlig: Gartner mener IT-bransjen står i umiddelbar fare for å bryte sammen av mangel på visjoner.

Gartner konstaterer at bedriftsledere i andre bransjer ser i stadig mindre grad på teknologi som en vekstfaktor. Årsaken er manglende fornyelse innen IT-bransjen, både i forhold til selve teknologien og i forhold til hvordan den brukes.

Analyseselskapet har tidligere gitt en forsmak på denne oppfatningen, da det for et par uker siden pekte på at IT-avdelingene i stadig større grad er opptatt av kontroll: Innsatsen for å bruke teknologi for å fornye bedriften og skape veksten blir stadig mer laber.

    Les også:

Gartner mener IT-avdelinger generelt sett er preget av manglende vilje til å ta sjanser. Analytikerne understreker at selv om det er en risiko forbundet med å være tidlig ute med å prøve ut og implementere nye teknologier, er det også klare farer forbundet med å la være, blant annet at budskapet om hvordan IT-bruk kan øke omsetningen og lønnsomheten ikke når fram til toppledelsen.

– Toppsjefene er på jakt etter nye ideer. Mange av dem erfarer at IT-avdelingene ikke har noen. For mange IT-folk venter at andre skal ta det første skrittet, sier visepresident Steve Prentice i Gartner, i en pressemelding fra symposiet i San Francisco. – IT-bransjen treffer ikke de visjonære, de som har kraft og ærgjerrighet til å utfordre sedvanen gjennom fornyelser i teknologi eller forretningsprosesser.

Prentice mener for mange IT-ledere tror deres jobb er å fores med teskje.

– Innenfor bedriftene er det for mange folk som venter. De venter på en pakkeløsning som skal løse deres spesifikke problem, på en annen CRM-løsning, på mer beslutningsstøtte, kunnskapsforvaltning eller den neste ERP-løsningen.

I sin innledning på symposiet understreket Prentice, ifølge Information Week, at det er IT-bransjens eget sviktende ambisjonsnivå som gjenspeiler seg hos IT-lederne.

– IT er et stagnerende marked. Det er i tilbakegang.

Prentice trakk fram eksempler fra IT-selskapers annonser, og mente å kunne påvise en trend fra framheving av kvalitet og ambisjoner, til resignasjon og middelmådighet. Når for eksempel teleselskapet Sprint averterer med at de har færre tapte samtaler enn konkurrentene, oppfattes det uvegerlig som at «vi er mindre dårlig enn de andre».

– Er vi så fornøyd med vår middelmådighet, spurte Prentice.

Hvis IT-bransjen som helhet lar seg dysse ned i dette sløvsinnet, vil tyngepunktet fort overføres til land med klare ambisjoner, mener Gartners analytikere: Kina og India står klare til å ta skrittet fra henholdsvis produksjonsanlegg og IT-tjenestesentral til trendsettende fornyere innen hver sin spesialitet.

For eksempel har flere store IT-selskaper etablert sentre for forskning og utvikling i Kina. Disse er ikke lenger bare innrettet mot det lokale markedet: De har vokst til å bli viktige brikker i morselskapenes globale fornyelse.

– Kinas kommende makt vil virke inn på alle verdens internasjonale selskaper, sier forskningssjef Sandy Shen i Gartner. – Hver bedrift skylder seg selv å ha en Kina-strategi, uavhengig av om de er direkte engasjert i landets økonomi eller ikke.

Om India sier Gartner at landet ser ut til å utvikle seg til en kraftsentral innen IT-tjenester: Eksport av IT-tjenester utgjør rundt halvparten av Indias samlede eksport av tjenester, og de øker med mer enn 30 prosent i året. Ifølge Shen kaprer India allerede i dag 80 prosent av verdens samlede utgifter til IT-outsourcing.

Manglende ærgjerrighet og fornyelse fra IT-bransjen har fått IT-folk flest til å konsentrere seg om kontroll framfor fornyelse, sa Gartner-analytiker Jennifer Beck. Hun mener dagens typiske IT-avdeling står for fall. Den nye IT-avdelingen må satse mer på tjenester, og markedsføre nye tjenester overfor resten av bedriften.

Becks budskap er at brukerne blåser i hva slags merkevare – Oracle, Linux, Microsoft – IT-avdelingen satser på, bare de leverer brukervennlige og hensiktsmessige tjenester. Med andre ord: Sats på tjenesteorientert arkitektur (SOA) og på virtualisering, men kutt ut forklaringene om hva det går ut på, og formuler klarere hvilke fordeler forretningen kan ha av det.

Gartners analytikere har avdekket en økende tendens til at forretningsavdelinger får budsjettmessig dekning til å kjøpe eget IT-utstyr: I dag er andelen IT-utstyr som ikke kjøpes inn gjennom IT-avdelingene rundt 30 prosent. Det kan forsterke tendensen til å søke nye ideer om bruken av IT hos andre enn IT-lederne, mener Beck.

Hun foreslår at IT-avdelingene vurderer tre typer initiativ:

  • Sørg for å være i stand til å levere nye og hensiktsmessige tjenester
  • Ansett folk som ikke bare tror på ITs betydning for forretningen, men som også ser hvordan IT kan ødelegge nåværende forretningsområder og bygge opp nye
  • Opprett en tenketank som er forbrukerorientert og som jakter på nye ideer, konsepter, prosesser, metoder og til og med teknologier som kan fremme bedriftens vekst og konkurranseevne.
;