Manglende interesse for Telenortilbud

Providaeiere valgte å selge aksjer i det private markedet, fremfor til Telenor. Derfor må Telenor Bedrift nøye seg med rundt 15 prosent av Provida-aksjene.

Providaeiere valgte å selge aksjer i det private markedet, fremfor til Telenor. Derfor må Telenor Bedrift nøye seg med rundt 15 prosent av Provida-aksjene.

På mandagens ekstraordinære generalforsamling i Provida sikret Telenor Bedrift seg 14,2 prosent av aksjene til en pris på 65 kroner per aksje. Dette skjedde ved at Providas største aksjonærter solgte seg ned med 5 prosent, samt at det ble gjort en rettet emisjon på 650.000 aksjer mot Telenor Bedrift til samlet tegningsbeløp kr. 36.400.000.

Telenor Bedrift var villige til å gå inn som eier av inntil 20 prosent av aksjene i Provida.

- Telenor Bedrift er fornøyd med en eierandel på rundt 15 prosent i Provida, sier informasjonsajef i Telenor Bedrift, Jan Kristensen. Han sier at eierandelen skal forplikte selskapet i det kommende samarbeidet med Provida, der Telenor ser på seg selv som en langsiktig investor og samarbeidspartner.

Til toppen