Mangler to millioner IT-folk i Europa

Dagens Næringsliv skriver i dag at europeisk IT-bransje mangler nesten to millioner fagfolk. Behovet kan være doblet om to år dersom ikke noe gjøres.

Dagens Næringsliv skriver i dag at europeisk IT-bransje mangler nesten to millioner fagfolk. Behovet kan være doblet om to år dersom ikke noe gjøres.

I går ble det lagt frem en europeisk IT-studie i Berlin, og tallene kommer fra European Information Technology Observatory (EITO). Europeiske bedrifter og forvaltning mangler 1,9 millioner spesialister for informasjonsteknologi, telekommunikasjon og elektronisk handel. Dersom ikke tilgangen på eksperter bedres vil det kunne føre til at underskuddet på arbeidskraft nærmer seg fire millioner innen to år, skriver Dagens Næringsliv.

Tallene viser at de skandinaviske landene har det best utviklede markedet for IT-eksperter, mens det er størst mangel på arbeidskraft i Sør-Europa.

- Vi er i manko i Norge også, sier Fredrik Syversen i bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

IKT-Norge bruker også tall fra EITO som bakgrunn for sine beregninger.

- Vi mangler rundt 12.000 IT-folk i år, og til neste år regner vi med at vi mangler like mange. Vi har ikke noen å avse, hverken til Tyskland eller til andre europeiske land, sier Syversen til digitoday.no.

- Derimot vil vi gjerne ha noen indiske IT-eksperter, legger han til.

Visepresident i bransjeorganisasjonen Bitkom, Jörg Harms, sier til Dagens Næringsliv at han tror arbeidsløse IT-eksperter fra skakkjørte skandinaviske dotcom-selskaper vil bli mottatt med åpne armer lenger sør i Europa.

Syversen sier det allerede er flere svenske Internett-konsulenter som har flyttet over til de norske avdelingene etter at nedgangen i bransjen permitterte mange av konsulentene.

Tyskland har det største behovet for arbeidskraft målt i antall stillinger, og vil trenge 350.000 stillinger i 2003. Målt i prosent av antall antatte IT-stillinger er det Storbritannia, Spania og Italia som kommer dårligst ut.

Harms mener de skandinaviske landene har et balansert marked i forhold til resten av Europa.

- I de nordiske økonomiene ble Internett tatt i bruk som økonomisk faktor tidligere, dessuten har myndighetene og næringslivet sett mangelen på arbeidskraft som et problem og gjort noe med det, sier han til Dagens Næringsliv.

EITOs undersøkelse viser, ifølge DN, at IT-industrien nå er den største arbeidsgiveren i Europa etter turistindustrien. Den europeiske IT-industrien har de siste årene vokst raskere enn tilsvarende bransjer i USA og Japan.

Til toppen