Mannen bak C++ holder foredrag i Oslo

Opphavsmannen til programmeringsspråket C++ holder i dag et åpent foredrag i Oslo.

Opphavsmannen til programmeringsspråket C++ holder i dag et åpent foredrag i Oslo.

Høgskolen i Oslo og Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer i dag til foredrag med Bjarne Stroustrup, professor ved Texas A&M University. Stroustrup designet og implementerte C++, som etter hvert har blitt det ledende objektorienterte programmeringsspråket. Han vil snakke om "the the Future Direction for C++0x". Foredraget er på engelsk og åpent for alle.

NUUG beskriver Stroustrup som en pioner for bruken av objektorientering i applikasjoner hvor effektivitet er viktig, blant annet innen systemprogrammering generelt, simulering, grafikk, switching, embedded systems og vitenskaplige beregninger.

C++ har utover dette hatt en dyp innflytelse på språk som Java, C# og Fortran99, i tillegg til systemer som COM og COBRA. Stroustrups bok "The C++ Programming Language" er trolig den mest leste av sitt slag og er oversatt til 18 språk. En senere bok, "The Design and Evolution of C++", beskriver hvordan et programmeringsspråk blir til. I tillegg til

fem bøker har Stroustrup publisert mer enn hundre akademiske og populærvitenskaplige artikler.

C++98 var ifølge NUUG den første ISO/ANSI C++-standarden og ble publisert i 1998. Stroustrup er med i arbeidet med neste versjon av C++, som går under navnet C++0x. Dette står visstnok egentlig for "C++200x", siden man ennå ikke vet når denne standarden vil bli fastlagt.

Om foredraget:

Future Direction for C++0x

"A good programming language is far more than a simple collection of features. My ideal is to provide a set of facilities that smoothly work together to support design and programming styles of a generality beyond my imagination. Here, I outline rules of thumb (guidelines, principles) that are being applied in the design of C++0x. For example, generality is preferred over specialization, novices as well as experts are supported, library extensions are preferred over language changes, compatibility with C++98 is emphasized, and evolution is preferred over radical breaks with the past. Since principles cannot be understood in isolation, I very briefly present a few of the proposals such as concepts, generalized initialization, auto, template aliases, being considered in the ISO C++ standards committee."

En mer detaljert omtale av temaet finnes på i dette dokumentet (PDF).

Foredraget holdet i dag klokken 16 i Auditorium 2 ved Høgskolen i Oslo, Vika, Cort Adelersgate 30.

Til toppen