Mannesmann vil etablere europeisk teleallianse

Tyske Mannesmann ønsker å spille en mer sentral rolle i europeisk telekomindustri sammen med strategiske samarbeidspartnere som italienske Olivetti og franske Cegetel. Planene kaster en ny skygge over den europeiske alliansen Unisource, som trolig selger seg ut av Mannesmanns telekomvirksomhet.

Tyske Mannesmann ønsker å spille en mer sentral rolle i europeisk telekomindustri sammen med strategiske samarbeidspartnere som italienske Olivetti og franske Cegetel. Planene kaster en ny skygge over den europeiske alliansen Unisource, som trolig selger seg ut av Mannesmanns telekomvirksomhet.

Mannesmanns telekomengasjement i Europa drives gjennom datterselskapet Arcor, der morselskapet selv eier 74,9 prosent, mens de tyske statsbanene eier resten. AT&T og Unisource eier gjennom venturet AT&T-Unisource 15 prosent av aksjene i Mannesmann som gir indirekte kontroll på 11,25 prosent av Arcor, og det er denne aksjeposten de to selskapene nå trolig vil selge ut, etter at AT&T i juli annonserte at selskapet legger om utenlandsstrategien.

Den betyr et tettere samarbeid med British Telecom (BT), i stedet for Unisource og WorldPartners, og siden BT allerede konkurrerer på det tyske markedet gjennom Viag Interkom (der BT og Viag eier 45 prosent hver og Telenor eier 10 prosent), er det mest trolig at AT&T trekker seg ut. Allerede er det klart at AT&Ts representant i Mannesmann-ledelsen, tekniske direktør Patricia Harris, forlater selskapet i slutten av oktober.

I en pressemelding fra Mannesmann onsdag, heter det at selskapet selv forventer at de to selskapene vil selge seg ut, og at Mannesmann da etter all sannsynlighet vil kjøpe tilbake aksjene selv.

Det som er klart er at en av Unisources viktigste samarbeidspartnere vil seile sin egen sjø, noe som vil skape større problemer for Unisource enn det vil for Mannesmann.

For Mannesmann har allerede bygget seg opp solide samarbeidsallianser i de største og mest sentrale europeiske telemarkedene.

  • Selskapet er Tysklands største GSM-operatør, med 4,6 millioner kunder etter første halvår i år, og er også inne som fastlinjeoperatør.
  • I Frankrike er selskapet engasjert via en 15 prosents aksjepost i Cegetel, blant annet i samarbeid med British Telecom.
  • Mannesmann fikk tidligere i høst tillatelse fra italienske myndigheter til å doble aksjeposten i Oliman til tett oppunder 50 prosent. Oliman eier 48,3 prosent av Omnitel, som er den nest største (og andre) italienske mobiloperatøren med over fire millioner GSM-kunder. Tidligere i høst solgte forøvrig Unisource-partner Telia seg ut av Omnitel til fordel for Bell Atlantic og Oliman. Bell Atlantic er nest største aksjonær i Omnitel med 19,7 prosent, og foruten Oliman er AirTouch og CCIL inne på eiersiden. Gjennom Oliman har Mannesmann også engasjement i en italiensk fastlinjeoperatør.
  • Mannesmann har kjøpt 74,8 prosent i den østerrikske fastlinjeoperatøren Tele.ring.

Mannesmann tegner et bilde av seg selv som som den mest konkurranseorienterte av de europeiske telealliansene. Nå kastes dessuten øynene på flernasjonale selskap, som skal kapres som kunder til Mannesmann euro.map, som en direkte konkurrent til Unisource. Dette skjer blant annet på fastlinjetelefoni der Mannesmann i dag er svakest. Selskapet skal være operativt første kvartal neste år, og italienske Olivetti blir en av selskapets minoritetsaksjonærer. Storbritannia er det nye selskapets første ekspansjonsområde.

Financial Times skriver i dag verken AT&T og Unisource har endelig bekreftet at de vil forlate Arcor.

Til toppen