Marginal e-handel i offentlig sektor

Nå håper Fornyingsminister Heidi Grande Røys på drahjelp fra ny plattform til 100 millioner.

IT-ministeren mener elektronisk handel vil sikre tryggere innkjøp med sporbarhet og dokumentasjon.
IT-ministeren mener elektronisk handel vil sikre tryggere innkjøp med sporbarhet og dokumentasjon.

Nå håper Fornyingsminister Heidi Grande Røys på drahjelp fra ny plattform til 100 millioner.

For to og et halvt år siden uttalte Grande Røys dette:

«Når vi ser kor tilfredse dei er som bruker e-handel i dag, kan det verke rart at utviklinga ikkje går fortare enn den faktisk gjer. Eg ser likevel ingen grunn til å senke ambisjonane, og måla for e-handel i offentleg sektor står ved lag:

I løpet av 2009 skal 25 prosent av offentlege driftsinnkjøp vere heilt eller delvis skaffa til vege gjennom konkurransar baserte på elektroniske prosessa».

    Les også:

På konferansen Miljø, etikk og effektivisering arrangert av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) medgir IT-ministeren at ambisjonene for 2009 er skyhøye og at hun er langt unna målet. Nå håper hun at en nye e-handelsplattform skal få fart på handelen. Fem aktører slåss om å levere den nye e-handelsplattformen.

E-handelsplattformen som brukes i dag er levert av IBX, men har på langt nær fungert optimalt.

Leverandører klager over mangelfulle opplysninger og et smalt og tungrodd system.

- Fortsatt utgjør den elektroniske handelen i offentlig sektor bare to milliarder kroner av totalt 250 milliarder kroner i offentlige driftsinnkjøp.

Prosjekter innenfor elektronisk handel er kritisk avhengig av at datagrunnlaget hos den kjøpende virksomheten er god for å kunne realisere besparelser. Kvaliteten på informasjon blir ikke automatisk bedret ved å gjøre innkjøpsprosessen elektronisk.

Av totalt 850 offentlige virksomheter, er det bare 60 registrert på ehandel.no som aktive brukere.

Søknadsfristen for å bli kvalifisert til å delta i konkurransepreget dialog om å få levere Ehandelsplattformtjenester til DIFI/KS gikk ut fredag 29 august 2008. Fem aktører er plukket ut til å delta:

  • ProgratorGatetrade Norge
  • IBX Norge
  • Hubwoo
  • Ergo Group
  • EDB Business Partner

Dialogfasen med tilbyderne starter opp i disse dager.

- Innen sommeren vet vi hvem som får anbudet som i første omgang vil dreie seg om en kontraktsverdi til rundt 100 millioner kroner, sier prosjektdirektør for DIFI, André Hoddevik til digi.no.

Den nye plattformen forventes å være klar innen desember 2009. Formålet er å gjøre den mer brukervennlig og å få flere aktører med i ordningen, også de små. Tilsvarende ordning har vært gjort i Skotland med stor suksess, forteller prosjektleder Josten Engen i DIFI.

Status i dag er at Riksrevisjonen slakter brudd på statlige innkjøpsanskaffelser.

IT-ministeren mener elektronisk handel vil sikre tryggere innkjøp med elektronisk sporbarhet og dokumentasjon.

I mai var det bare tre virksomheter, Helse Sør-Øst, NTNU og Hamar kommune, som oppgir å ha nådd en andel på minst 25 prosent av det de selv anser som innkjøp. Flere av helseregionene, derunder Helse Vest, er på god vei til å nå målet.

De offentlige elektroniske innkjøpene utgjorde da bare 1,5 prosent av all handel. Dette er kun offentlige driftsinnkjøp. Bestilling av tjenestereiser til reisebyråer og flyselskaper og innkjøp fra det offentlige til private aktører er ikke medregnet i statistikken.

Til toppen