Marine Harvest velger ErgoGroup

Verdens største produsent av opprettsfisk, Marine Harvest har valgt ErgoGroup som driftsleverandør av et nytt europeisk datasenter.

Marine Harvest og Stolt Sea Farm fusjonerte sine virksomheter inn i selskapet Marine Harvest fra 1.5.2005. Det sammenslåtte selskapet har valgt ErgoGroup som driftsleverandør til sitt nyetablerte europeiske datasenteret etter en åpen tilbudsrunde. Datasenteret skal betjene Marine Harvest virksomhet i Norge, Skottland, Nederland, Irland, Polen, Belgia og Frankrike for til sammen ca 700 brukere.

Avtalen omfatter drift av ny IT-plattform inkl AS400 miljø og wintel servere for standard kontorstøtteverktøy og prosessapplikasjoner.

Avtalen har en verdi på 8 million kroner over 3 år.

- Marine Harvest hadde gode erfaringer med outsourcing av IT før fusjonen med Stolt Sea Farm. Derfor har vi store forventninger til avtalen vi nå har inngått med ErgoGroup. Den nye IT-plattformen blir et teknologisk løft for hele vår europeiske virksomhet. Outsourcing er for oss et viktig steg i å bli enda mer effektive i våre kjerneprosesser, sier Arnt Mjøen, IT-sjef i Marine Harvest i Norge.

- Marine Harvest er en internasjonal kunde med behov for en fleksibel og moderne driftsplattform. Den nye IT-plattformen med virtuelle servere gir Marine Harvest større fleksibilitet og gjør at vi kan tilby kostnadseffektiv driftstjenester i takt med deres endringsbehov, sier Terje Mjøs, adm. direktør i ErgoGroup.

Til toppen