Marked på 2 mrd.

Om ivrige ISDN-selgere tar ut hele det potensielle ISDN-markedet i norske små og mellomstore bedrifter (SMB) kjemper de om en samlet omsetning på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

Om ivrige ISDN-selgere tar ut hele det potensielle ISDN-markedet i norske små og mellomstore bedrifter (SMB) kjemper de om en samlet omsetning på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

- Markedet holder nå på å eksplodere. I år regner vi med at det blir installert rundt 80.000 ISDN-linjer i SMB-bedriftene, og drøyt åtte prosent flere neste år, sier avdelingssjef Halstein Vollan i Siemens Tele-Bedrift.

Han regner med at det nå er installert mellom 200.000 og 300.000 ISDN-linjer i norske SMB-bedrifter. Totalt er det om lag 150.000 private og offentlige SMB-bedrifter, med et kalkulert totalbehov på vel én million linjer.

I dag er det ingen systemer som kan konkurrere med ISDN. Et alternativ kan bli kabelselskapenes TV-linjer, hvor det nå drives flere forsøk i Norge. Det andre alternativet er å opprettholde tradisjonelle analoge linjer, men det blir dyre løsninger, med langt færre funksjoner.

- Vi har redusert våre bylinjer fra 13 til åtte etter at vi installerte ISDN i mai, sier daglig leder Tore Olsen hos el-installatøren Alf H. Andersen i Sandefjord. Bruk av det nye systemet reduserer bedriftens telekostnader, samt åpner for bedre kundeservice.

- ISDN øker tilgjengeligheten til våre ansatte, sier Olsen. Han forteller at de ansatte nå kan besvare alle innkommende samtaler uten ventetid for innringeren, samtidig som lyden på samtalene har blitt langt bedre. En DECT-løsning gjør at de ansatte også er tilgjengelig over en trådløs telefon som er koplet til ISDN-systemet.

I Siemens er man overbevist om at ISDN er fremtiden. Selskapet satser nå 100 prosent på teknologien, forteller marketingsjef Mona Tønne i Siemens Tele-Bedrift. Samtlige av selskapets telefonsystemer er nå basert på ISDN, med unntak for den trådløse DECT-telefonen.

Til toppen