Markedet glipper for AT&T

AT&Ts andel av markedet for rikstelefoni i USA har falt med tre prosentpoeng det siste året. Samtidig øker alle konkurrentene sin markedsandel.

AT&Ts andel av markedet for rikstelefoni i USA har falt med tre prosentpoeng det siste året. Samtidig øker alle konkurrentene sin markedsandel.

AT&T er verdens største telekomoperatør. Selskapet er svakest på lokaltelefoni, som selskapet mistet totalt i 1984 da den delen av selskapet ble skilt ut i syv Baby Bell-selskaper.

Nå viser tall fra amerikanske telemyndigheter, FCC, at AT&Ts markedsandel innenfor et av selskapets mest solide markedsområder, internasjonal telefoni, har sunket til et lavmål.

Totalt har dette markedet hvert år siden 1984 økt, mens AT&Ts inntekter fra dette området er redusert med 39 prosent på de samme 13 årene, ifølge rapporten.

Mens AT&Ts markedsandel ligger på 51 prosent, har den største utfordreren MCI økt markedsandelen fra fem prosent i 1994 til 17 prosent i dag, mens Sprint som er nummer tre økte i samme periode fra tre til ni prosent.

AT&T har mistet tre prosentpoeng markedsandel bare det siste året, ifølge FCCs rapport. Rapporten er FCCs redskap for å avgjøre om det er konkurranse på markedet eller ikke, og om en skal sette i verk regulatoriske tiltak for å bedre konkurransesituasjonen.

Til toppen