Markedet skuffet over at Oracle innfridde...

Selv om Oracle tirsdag la frem tall for første fiskalkvartal som stort sett var på linje med markedets forventninger, sank selskapets aksje markant etter børsslutt på Nasdaq.

Selv om Oracle tirsdag la frem tall for første fiskalkvartal som stort sett var på linje med markedets forventninger, sank selskapets aksje markant etter børsslutt på Nasdaq.

Nok en gang viser det seg at Oracles førstekvartal preges av sommersløvhet. Databaseprodusenten la tirsdag frem tall for fiskalkvartalet (endte 31. august) som viser en resultatvekst på 21 prosent til 237 millioner dollar - eller 16 cents per aksje - mot 195 millioner dollar, 13 cents, i samme periode året før.

Omsetningen økte med 13 prosent - opp fra 1,75 milliarder dollar til 1,98 milliarder dollar.

Ifølge Wall Street Journal er resultatet på 16 cents per aksje på linje med markedets forventninger, men "uoffisiell hvisking i krokene" har i løpet av de siste ukene antydet resultater rundt 19 cents per aksje. Oracle-aksjen har dermed pekt jevnt oppover de siste ukene i forventning om at Larry Ellison nok en gang skulle overraske positivt.

Når det ikke skjedd sank følgelig Oracle-aksjen med 31,25 cents til vel 45 dollar, før den falt videre med 14 prosent ned til 39 dollar etter at Nasdaq-stengte i går, ifølge Instinet Inc.

Verdens nest største programvareprodusent fastholder at omsetningen året sett under ett vil overgå forrige fiskalår da salgsøkningen var på 16 prosent.

I siste kvartal økte databasesalget med åtte prosent sammenliknet med første fiskalkvartal foregående år, men sammenliknet med fjerde kvartal i forrige fiskalår, da veksten var på formidable 25 prosent, kommer gårsdagens tall i et noe svakere lys.

Oracle selger tre typer programvare. Selskapet startet opp på databaser og dette er den overlegent største delen av selskapet fremdeles. Dette salget vokste 20 prosent i 1998. Etter hvert har selskapet satset hardt på å ekspandere gjennom salg av utviklingsverktøy og ferdige styringssystemer og økonomisystemer som bruker Oracles databaser. Innen det siste markedet konkurrerer Oracle mot blant andre tyske SAP.

Oracle satser tungt på ASP-virksomhet (application service provider - se de to neste avsnittene og relaterte artikler nedenfor), og selskapet anslår at 80 prosent av dets omsetning vil gå via web allerede om halvannet år. Denne trenden vil trolig bidra til å heise Oracles marginutvikling utover året. I fiskalårets første kvartal haded Oracle en driftsmargin på 18,4 prosent, opp fra 17,2 prosent sammenliknet med tilsvarende periode året før.

ASP er noe alle snakker om, og som noen få framsynte virkelig gjør noe med. Idéen er at komplisert programvare, for eksempel økonomi og regnskap, leveres som tjenester over Internett av en applikasjonstilbyder, i stedet for å kjøpes, installeres og driftes på egen maskinvare av egne IT-ansatte.

Analysefirmaet IDC forutser at markedet for slike tjenester vil vokse til 11 milliarder dollar verden over innen 2002. ASP genererer også et annet marked, for programvare til å levere applikasjonstjenester. IDC regner med at dette markedet vil nå to milliarder dollar innen 2003.

40 til 50 prosent av Oracles omsetning pleier å komme i fjerde kvartal. Salget svinger også sterkt fra kvartal til kvartal fordi enkeltkontrakter er så store.

Selskapets Norges-kontor offentliggjør ikke kvartalstall, men den norske avdelingen har tradisjon for å ligge noe over gjennomsnittet for de 145 landene der Oracle er representert.

Til toppen