Markedets harde realiteter

- Ja, HjemmeNett er best på Internet Explorer 4.0. Og vi ber ikke om unnskyldning, svarer HjemmeNetts Nina Furu i dette leserinnlegget.

- Ja, HjemmeNett er best på Internet Explorer 4.0. Og vi ber ikke om unnskyldning, svarer HjemmeNetts Nina Furu i dette leserinnlegget.

Vi i HjemmeNett har fått på pukkelen fordi vår nye versjon er best på Internet Explorer 4.0 (se pekere til tidligere artikler i margen til høyre, red.anm.). Og la meg like gjerne innrømme det i klartekst: HjemmeNett fungerer greit nok på Netscape 4.0 også (selv om 4.5 er problematisk enkelte ganger). 3.0-brukere, Mac-brukere og brukere av andre nettlesere har vi per i dag ikke noe tilbud til.

Jeg vet at mange av digi.nos lesere dermed ikke får fullt utbytte av HjemmeNetts nye versjon. Det synes jeg er synd! Vi har massevis av spennende, multimedialt snacks å by på, og jeg skulle gjerne budt det fram for alle - uavhengig av plattform og nettleser. Men som kommersielt nett-selskap har vi tross alt enkelte realiteter å forholde oss til:

For det første er det dette med at web-utvikling koster penger. HjemmeNett er en daglig oppdatert tjeneste med over 400 unike sider, med en mengde forskjellige visuelle miljøer og et bredde i formspråket som ingen annen norsk tjeneste engang kommer i nærheten av. (OK, nå var jeg ubeskjeden, men dette er faktisk sant!) Å utvikle en slik tjeneste innenfor ett browsermiljø er dyrt! Å utvikle flere versjoner dobler gjerne regningen. Så da blir det jo et enkelt regnestykke: Er ekstrainvesteringen verd pengene?

Da vi undersøkte dette kom vi entydig fram til at svaret er nei. Våre tall - samlet inn før den nye tjenesten ble etablert - viser at av HjemmeNetts brukere er det 80% som bruker Internet Explorer 4.0, 10 % som bruker Netscape 4.0 og til sammen 10 % som bruker andre browsere/versjoner og Mac.

Ja, jeg vet at dette ikke er i overensstemmelse med tallene for markedet som helhet. Men HjemmeNett er i denne forstand ikke noen typisk nett-tjeneste. Mest markert fordi vi er en forbruker-tjeneste, faktisk landets eneste rendyrkede sådanne. Dette bekreftes av at vi utypisk nok har nesten like høye oppslagstall på kveldstid som på dagtid, og nesten like mye i helger som på ukedager.

HjemmeNett-brukeren er altså først og fremst en privatbruker. Og den gjennomsnittlige privatbrukeren har gjerne både en bedre maskin og en nyere nettleser enn business-brukeren. Dette er helt analogt til at tjenester som henvender seg til statlige/kommunale og institusjonelle brukere opplever det motsatte; at utypisk mange av deres brukere har eldre maskiner og nettlesere.

Og så er det dette med "den tredje bølgen": Når ny teknologi (som Internett) introduseres, er den første bølgen av brukere fagfolkene, og den andre bølgen er de som i markedssammenheng gjerne benevnes som "innovatører". Først som den tredje bølgen av brukere kommer menigmann, forbrukeren og "mannen i gata". HjemmeNett er en nett-tjeneste der privatbrukeren enkelt skal kunne finne fram til det beste på nettet på ett sted - til nytte, glede og underholdning. Det sier seg selv at det først og fremst er den tredje bølgen vi henvender oss til.

Som nettbrukere har den tredje bølgen en del karaktertrekk som skiller dem fra første- og andrebølge-brukerne: Tredjebølgebrukeren bruker ikke nødvendigvis PC-en som verktøy, men som underholdningskonsoll og tidtrøyte. Tredjebølgebrukeren velger ikke først og fremst mellom ett nettsted og et annet: Han velger mellom Internett og andre medier - først og fremst TV. Og tredjebølgebrukeren gir fullstendig blanke i om en tjeneste er rent og estetisk kodet eller ikke. Han bryr seg bare om hvorvidt den gir ham det han vil ha, når han vil ha det, i en form han liker.

I dag, under de rådende markedsmessige forhold, betyr det å være en tredjebølge-tjeneste å være IE 4.0-kompatibel. Enten vi liker det eller ikke.

Og nesten hver gang jeg er på fest blir jeg beskylt for å stå i ledtog med Store Satan (altså Bill Gates, for de som ikke umiddelbart forsto dèt). Jeg kjenner nok av hardcore IT-folk til å skjønne i hvert fall delvis hva Microsoft-hatet bunner i. Personlig synes jeg også at Veslemjuk produserer en hel del uelegant bloatware. Personlig kjøper jeg gjerne at Mac er et

langt mer smakfullt miljø å jobbe i, og jeg begynner å forstå at for eksempel UNIX har en nærmest litterær, hands-on kvalitet som NT aldri kan komme i nærheten av.

Det er bare dét at det ikke er dette det dreier seg om. Ikke for oss.

HjemmeNett er nemlig IKKE et dataselskap. Vi er et MEDIEselskap. Vi jobber ikke for å lage elegante dataløsninger for fagfolk. Derimot prøver vi å lage bra Internett for menigmann. Derfor bruker vi dynamisk HTML. Derfor har vi video på alle sidene våre. Derfor har vi eget lyd- og bildestudio i lokalene våre, og derfor har vi klart å tiltrekke oss tunge, forbrukerrettede samarbeidspartnere som ellers har vært temmelig så fraværende på nett hittil.

Hvis dette er en synd, så er det en synd som flere nett-selskaper kanskje hadde hatt nytte av å begå. HjemmeNett er nemlig også en av de få rendyrkede nett-selskapene som begynner å vise tegn til lønnsomhet.

For oss er nemlig data-puritanisme en luksus vi ikke tar oss råd til. Vi er en tredjebølgetjeneste, så vi tilpasser oss tredjebølgens teknologiske plattform. Vi er en medie-tjeneste med konvergens-visjoner, så vi bruker den teknologien som gir oss mulighet til å konkurrere best mulig på det multimediale markedet. Og vi når 90 % av vår potensielle brukermasse med den løsningen vi allerede har lansert.

Jeg synes faktisk ikke dette er noe å be om unnskyldning for. Og skal vi dømme etter de bratt stigende oppslagstallene og nærmeste entydige positive tilbakemeldingene vi får, synes ikke brukerne våre det heller.

At vi samtidig bidrar til å styrke en viss herr Gates allerede betydelige markedsposisjon, muligens på bekostning av mer verdige kandidater, er en bivirkning vi heller får leve med.

Enn så lenge.

---

(digi.no setter strek for HjemmeNett-diskusjonen i denne omgang, red.anm.)

Til toppen