Markedsførere vil ha ditt 'ja'.

Markedsførere på Internett vil at folk skal få bestemme selv om de vil ha e-postreklame. I tillegg mener de fleste at man skal spørre pent før man fyller folks inn-boks med gode tilbud.

Markedsførere på Internett vil at folk skal få bestemme selv om de vil ha e-postreklame. I tillegg mener de fleste at man skal spørre pent før man fyller folks inn-boks med gode tilbud.

Undersøkelsen er gjort av firmaet NetCreations, som driver med nettopp markedsføring via e-post. Selskapet har gjennomført to spørreundersøkelser som begge viser at majoriteten av markedsførere på nettet mener at samtykke er viktig.

- Resultatet av vår første undersøkelse i februar viser at 80 prosent av de mer enn 5.500 spurte støtter lovgivning som tvinger markedsførere til å be om samtykke før de sender e-postreklame til forbrukerne sier administrerende direktør i NetCreations, Rosalind Resnick til Direct Newsline.

Den andre undersøkelsen ble gjort litt mer uformelt under en konferanse arrangert av det amerikanske forbundet for direkte markedsføring.

Også denne undersøkelsen viser at markedsførerne ønsker seg en ordning med innhenting av samtykke.

Her på berget har Stortinget nylig vedtatt lovverk som sikrer samtykke-prinsippet, både for reklame på e-post, telefon og via andre medier. Lovverket forventes å bli satt i verk fra første januar 2001.

Les:


Stortinget vedtar lov om personopplysningerDatatilsynet krever forhåndssamtykke for telefonsalg
Du må aktivt si ja til reklame på e-post og mobil

Til toppen