Markedsomveltning fikk Bekk til å selge

Bekk-sjef Olav Folkestad solgte selskapet fordi kundene vil ha store total-leverandører.

Markedsomveltning fikk Bekk til å selge

Bekk-sjef Olav Folkestad solgte selskapet fordi kundene vil ha store total-leverandører.

På årets utgave av Ergogroups årlige konferanse, IT-tinget, presenterte Postens heleide datterselskap et oppkjøp som trolig kom overraskende på mange.

Ergogroup betalte hele 284 millioner kroner for 72 prosent av aksjene i konsulentselskapet Bekk, noe som priser selskapet til cirka 395 millionerkroner totalt. For den prisen fikk Ergogroup et av Norges mest veldrevne selskaper, og cirka 180 ansatte.

Bekk ble stiftet i 2000, og det har gått raskt fremover med store overskudd hele veien. I 2006 omsatte selskapet for 175 millioner kroner og ble sittende igjen med et overskudd på 34 millioner. Tilsvarende gode resultater har selskapet hatt i flere år.

- Vi grublet lenge, og brukte lang tid på å tenke på hvordan vi skal være riktig posisjonert i tiden fremover I årets første halvår omsatte Bekk for 110 millioner, og av det sitter de igjen med et overskudd på cirka 29 millioner kroner. Her kan du lese om hvordan Bekk jobber for å klare det: Tjener rått på å holde seg unna produkter.

– Før kjøpet eide 34 aksjonærer 96 prosent av selskapet. De jobber alle i selskapet, og de resterende aksjene ble eid av 33 andre ansatte.

Selv om Ergogroup nå har fått aksjemajoriteten har ikke aksjonærene solgt seg helt ut. Ergogroup har kjøpt 75 prosent av aksjene som hver enkelt satt på, og har sikret seg retten til å kjøpe ut resten om 3 år. Nøkkelpersonene har derfor et insentiv til å fortsette i selskapet i hvert fall i tre år fremover.

– Vi har gjort oppkjøp for å vekte oss tyngre mot konsulentmarkedet, sa Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup, på pressekonferansen i forbindelse med oppkjøpet, onsdag denne uken.

At et så veldrevent selskap som Bekk var et interessant oppkjøpsobjekt, er helt naturlig, men det er kanskje litt overraskende at det var Bekk som tok initiativet til å bli kjøpt.

– De kom til oss, og da krevde vi eksklusivitet. Vi driver ikke med budkrig, sier Mjøs.

Bekk-sjef Olav Folkestad bekrefter at det var de som tok kontakt, og han forteller at Ergogroup var den eneste aktøren selskapet snakket med, etter at de internt hadde gjort en vurdering av hvilke selskap som kunne være aktuelle.

– Vi grublet lenge, og brukte lang tid på å tenke på hvordan vi skal være riktig posisjonert i tiden fremover, sier Folkestad.

Prosessen startet i april, og ble avsluttet denne uken.

På spørsmål om Ergogroups konkurrent EDB ble vurdert, er svaret nei. En av grunnene til det er at Bekk ikke ser helt for seg hvor de eventuelt ville passet inn i EDBs forskjellige konsulentsatsninger.

– Det er umulig å si hva de tenker om dette, sier Folkestad.

- Vi traff markedet tilnærmet perfekt da vi startet - Timingen tror vi er riktig nå, sier Folkestad.

Det norske IT-markedet går svært godt for tiden, men Bekk er et selskap med formidable prestasjoner selv i dårlige tider. Selskapet ville således ikke hatt noen problemer med å fortsette på egenhånd.

Bekk-sjefen forklarer salget med at markedet er i ferd med å forandre seg, og at det nå er markant forskjellig fra den gangen Bekk startet opp.

– Vi så et hull i det norske markedet da vi startet Bekk. Det som har skjedd i mellomtiden, er at løsningene har blitt større og mer komplekse, sier Folkestad.

Det gjør at kundene som Bekk jobber med begynner å tenke annerledes når de henter inn ekstern kompetanse for å få utført jobbene de trenger hjelp til.

– Vi fokuserer utelukkende på større virksomheter, og vi jobber i markedet for store skreddersømmer. Kundene forteller oss at de ønsker noen som kan ta ansvaret i mange år fremover, sier Folkestad.

Med sine gode marginer, og sin imponerende kundeliste burde det ikke være noe problem for Bekk å kjøpe et lite eller mellomstort driftsselskap for å bygge opp et eget selskap som kan ta ansvaret for drift av løsningene. Det har imidlertid ikke vært aktuelt for Bekk.

- De som ikke kan levere den typen bredde vil få problemer. Det dreier seg om å kunne ta et større ansvar - Kundene vi jobber med forholder seg til de største aktørene. På løsningene vi leverer holder det ikke å komme med noen servere på bakrommet. Vi kan ikke starte med drift og forvaltning. Vi ønsker å videreutvikle det vi er gode på, sier Folkestad.

Folkestad tror at de med salget til Ergogroup har truffet markedet riktig, akkurat som da de startet selskapet.

– Vi traff markedet tilnærmet perfekt da vi startet, sier Folkestad.

Den gangen svingte pendelen i retning av uavhengige konsulentselskaper med spisskompetanse, men nå har pendelen snudd igjen, ifølge Folkestad. Kundene vil ha leverandører som kan ta seg av hele pakken, og det må leverandørene innrette seg etter.

– De som ikke kan levere den typen bredde vil få problemer. Det dreier seg om å kunne ta et større ansvar, sier Folkestad.

Han mener det er en naturlig konsekvens av at løsningene blir stadig større og mer kompliserte, samt at de skal bygges for å vare i mange år.

Dersom Folkestad har rett, kan det fort bli til at mange av dagens uavhengige konsulentselskaper forsvinner i løpet av den nærmeste fremtiden. Hvis kundene ønsker større selskaper som kan levere alt de trenger, så må markedet innrette seg etter det.

    Les også:

Til toppen