Markedsplassene på Internett kommet for å bli

Deloitte Consulting tror at veksten innen e-markedsplasser på Internett vil fortsette å vokse. - Nye e-modeller vil fortsette å spire så lenge næringslivet stadig søker økt lønnsomhet og nye konkurransefortrinn, sier Andreas Herstad i Deloitte.

I fersk rapport fra konsulentselskapet Deloitte Consulting skrives det at e-markedsplassene er mer enn fordoblet på ett år. Bare i USA ble det etablert mer enn 1633 nye e-markedsplasser.

- B2B er ingen døgnflue. Markedsplassene på Internett er kommet for å bli, sier Andreas Herstad i en pressemelding. Herstad understreker likevel at e-markedsplassene ikke nødvendigvis er en enkel måte å drive opp lønnsomheten for eiere og brukere.

- Du har ikke nødvendigvis fått vinnerloddet bare ved å delta i en e-markedsplass. Vanlige forretningsregler gjelder også her. B2B-markedet krever at aktørene fokuserer på å utnytte mulighetene e-løsningene gir. Deltakerne må ofte gjøre endringer i prosesser og organisering for å kunne ta ut gevinstene ved B2B, sier Herstad.

Oversikten Deloitte har gjort på det amerikanske markedet viser at 56 av de nye markedsplassene fusjonerte eller avviklet i fjor. Men konsulentene i Deloitte spår ikke at trenden fremover vil bli et ras av avviklinger, men derimot at veksten vil fortsette.

- Nye e-modeller vil fortsette å spire så lenge næringslivet stadig søker økt lønnsomhet og nye konkurransefortrinn. År 2000 vil bli husket som et år hvor markedsplassene var i støpeskjeen med tilhørende prøving og feiling. Fremover vil verdiskaping være det viktigste, forteller Herstad.

Til toppen