Markerer Sun ONE som alternativ til .Net

Sun kontrer Microsofts store utviklerkonferanse med et eget "toppmøte" om hvordan Sun ONE kan håndtere framtidens webtjenester vel så bra som .Net.

Sun kontrer Microsofts store utviklerkonferanse med et eget "toppmøte" om hvordan Sun ONE kan håndtere framtidens webtjenester vel så bra som .Net.

Mens Microsoft hauser opp sin .Net-teknologi på den stort anlagte årlige utviklerkonferansen i Los Angeles, slår Sun på stortromma for sin alternative Sun ONE under en "Services on Demand Summit" i Santa Clara. Her vil Sun kunngjøre støtte innenfor Sun ONE-rammeverket til standarder som SOAP (Simple Object Access Protocol), UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) og WSDL (Web Services Description Language). Dette er standarder som Microsoft for lengst har gjort til en del av grunnlaget for .Net.
Les også, om Microsofts pågående utviklerkonferanse: Slik vil Microsoft høste profitt fra .Net

Erkerivalene har sammenfallende visjoner om webtjenester og hva de vil bety for utviklingen av e-handel både mellom bedrifter og til forbrukere. Gjennom webtjenester kan web-baserte applikasjoner kommunisere med hverandre for å lage eller utløse nye tjenester. Et enkelt eksempel: Du kjøper en flybillett, og reisen registreres straks - dersom du vil - i din nettbaserte avtalebok.

Basisen for slike webtjenester er at nettapplikasjoner kommuniserer seg imellom gjennom XML og relaterte standarder. SOAP er protokollen for tilgang til enkle objekter, UDDI er katalogen med oversikten over tilgjengelige tjenester, WSDL er måten tjenestene beskriver seg selv overfor hverandre. At Sun formelt bekrefter sin støtte til dem, kommer som alt annet enn en bombe. At Microsoft støtter dem, gjenspeiler den strategiske endringen som selskapet har gjennomgått de siste to årene.

Begge selskapenes uttalte hensikt er at alle webtjenestene skal kunne kommunisere med hverandre, uavhengig av utviklingsverktøy, plattform eller rammeverk. Sun prøver å så tvil om Microsofts nye rolle som ivrig støtte for aksepterte standarder, og prøver å latterliggjøre .Net som "Windows for Internett". I en ny annonsekampanje karakteriserer Sun Microsoft .Net som et blindspor, begrunnet med mistanken om at Microsoft et eller annet sted vil prøve å bygge inn proprietære feller for brukerne - noe Microsoft bestemt avviser.

Et annet angrepspunkt for Sun mot Microsoft, er at Microsoft bruker sine verktøy til selv å konkurrere med sine kunder, ved å lage egne webtjenester. Sun bedyrer at de bare vil levere verktøy og infrastruktur, og ikke engasjere seg på tjenestesiden.

En mer konkret nyhet som Sun vil kunngjøre, ifølge forhåndsbriefinger av amerikanske medier, er iPlanet Instant Collaboration Pack, et verktøy for bedrifter som ønsker å tilby sine medarbeidere og partnere en mulighet til intern kommunikasjon i sanntid over Internett-forbindelsen.

Sun ONE-rammeverket for webtjenester bygger primært på applikasjonstjeneren iPlanet og andre systemverktøy fra tidligere Netscape, og på Java, programmeringsspråket som med forlengelser som Java 2 Enterprise Edition (J2EE) og Enterprise Java Beans (EJB) samler et viktig fellesskap av konkurrenter til Microsofts løsninger. J2EE er inne i en utvikling der det samordnes naturlig med de øvrige standardene for webtjenester.

Bortsett fra Java, skilles Sun og Microsoft i framgangsmåten som skal følges i opprettelsen og gjennomføringen av e-handel mellom bedrifter. Microsoft har sin egen BizTalk, mens Sun holder seg til den internasjonale standarden ebXML (Electronic Business XML). Microsoft har imidlertid sagt at de vil støtte ebXML dersom kundene skulle kreve det.

Suns "Services on Demand Summit" fokuserer ellers på hvordan Sun-verktøy kan brukes til å ordne tettere kontakt mellom bedrift og kunde, få produkter raskere ut på markedet, og gjøre medarbeidere mer effektive. I tillegg vil Liberty Alliance Project, Suns opplegg for uavhengig digital legitimasjon - og et alternativ til Microsofts Passport - presenteres.

Til toppen