Markert digitalt kjønnsskille

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen presenterer IBM resultatene av en ny, nordisk Gallup-undersøkelse som viser at norske jenter i alderen 16-24 år bruker PC og Internett mye mindre regelmessig enn guttene i samme aldersgruppe.

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen presenterer IBM resultatene av en ny, nordisk Gallup-undersøkelse som viser at norske jenter i alderen 16-24 år bruker PC og Internett mye mindre regelmessig enn guttene i samme aldersgruppe.

Også sammenlignet med jenter i Sverige, Danmark og Finland kommer de norske jentene klart dårligst ut, skriver IBM i en pressemelding.

Norske gutter bruker PC omtrent like mye som guttene i Sverige, Danmark og Finland, ifølge undersøkelsen. Hele 46 prosent av guttene i Norge bruker PC mer enn en til to timer per dag i gjennomsnitt. Tilsvarende tall for norske jenter er bare 27 prosent.

Til sammenligning bruker 53 prosent av de finske jentene, 40 prosent av de danske og 31 prosent av de svenske PC mer enn en til to timer daglig.

Også på Internett-området kommer de norske jentene mye dårligere ut enn guttene. 22 prosent av de norske guttene bruker Internett mer enn en til to timer daglig, mens 14 prosent av de norske jentene gjør det samme. Nesten dobbelt så mange finske jenter bruker Internett mer enn en til to timer daglig.

Ifølge undersøkelsen har de aller fleste ungdommene i denne aldersgruppen tilgang til PC og Internett. I Norge har hele 88 prosent av de spurte tilgang til PC, mens gjennomsnittet for de fire nordiske landene ligger på 91 prosent.

84 prosent av de norske ungdommene tilgang til Internett, mens det nordiske gjennomsnittet er 86 prosent.

- Det er nedslående å se hvor langt norske jenter fortsatt henger etter norske gutter og gjennomsnittet av jentene i norden når det gjelder aktiv bruk av PC og Internett, sier informasjonsdirektør i IBM Nordic Cecilie Ditlev-Simonsen i pressemeldingen.

Ditlev-Simonsen spår videre at gode kunnskaper og erfaring i bruk av PC og Internett vil bli mer og mer avgjørende i arbeidslivet. - Jenter vil, fordi de er mye mindre flittige PC- og Internett-brukere enn guttene, derfor risikere å henge etter i kampen om de beste jobbene. Dette vil kunne bidra til å forhindre at flere kvinner får attraktive lederstillinger innenfor næringslivet og det offentlige. Her vil skolen ha en viktig oppgave for å utviske forskjellene, fremholder Ditlev-Simonsen.

Til toppen