Maskiner får sine egne mobilnummere

Ser du et nummer som starter på 59 trenger du ikke å ringe for å slå av en prat.

M2M-kommunikasjon har lenge vært forkortelsen i bransjen og står for machine to (2) machine. M2M står for forskjellige typer maskiner som styres, kontrolleres eller melder i fra om hendelser over mobilnettet.

Eksempler er fjernstyring av varme på en hytte og brusautomater som sier fra de snart er tomme. Særlig avslesning av strømmålere over mobilnettet spås en stor fremtid.

Bildet over viser en Nokia M2M-mobil - som altså ikke har hverken tastatur eller skjerm.

For å legge forholdene til rette for denne typer applikasjoner har nå Post- og teletilsynet satt av en egen nummerserie for M2M.

I dag benyttes ordinære GSM-nummer som det er relativt få ledige igjen av. Det forventes en sterk vekst i M2M-kommunikasjon i tiden fremover. I høringen foreslo PT å omdisponere en ledig geografisk nummerserie til M2M.

PT har mottatt fire svar på høringen, og alle er positive til forslaget. PT reserverer derfor nummerserien 59 00 00 00 – 59 99 99 99 for M2M i tråd med forslaget.

Til toppen