Masseoppsigelse i vente til høsten

EDB overtok 450 IT-folk fra Telenor, men trenger ikke alle. Over sommerferien vil mange EDB-ansatte få en trist beskjed.

EDB overtok 450 IT-folk fra Telenor, men trenger ikke alle. Over sommerferien vil mange EDB-ansatte få en trist beskjed.

Telenor skal rasjonalisere sin IT-drift og offentliggjorde 26. mars at selskapet lar EDB overta driften av alle vanlige IT-systemer i selskapet. Det er bare driften av Telenors telenettsystem som holdes utenfor.

Som en del av avtalen overtok EDB virksomheten i Telenor som driver IT-drift for ekstern kunder. Dette er EDBs spesialitet og mange hadde spådd at Telenor ville selge/skille ut Telenor Driftstjenester. Sammen med selskapet overtok EDB 450 Telenor-ansatte.

EDB varslet med en gang at det ville komme til oppsigelser, men gav ikke noen detaljer. Først nå har selskapet fått mer oversikt.

Under et pressemøte på onsdag ettermiddag la EDB-sjef Endre Rangnes frem ny informasjon om denne prosessen. Det pågår i nå i morges et allmøte der de ansatte blir orientert om prosessen, men det offentliggjøres ikke her konkrete oppsigelser.

- Det kommer til å bli kraftige kutt, bekreftet Ragnes, men ville ikke kommentere størrelsesordenen onsdag kveld.

Kuttene vil ikke bare skje i Telenors tidligere stab. De tidligere Telenor-ansatte og dagens EDB-stab er likestilt, blant annet har Telenors stab beholdt ansenitetten de hadde opparbeidet i Telenor.

- Hvor mange som blir overtallig vil avhenge av kundestilfanget vi får fremover. Oppsigelsene vil spre seg over 18-24 måneder, men den første runde kommer til høsten, opplyste han.

EDB skal i løpet av sommeren gå kartlegge kompentanse hos hver enkelt medarbeider og samtidig som man forsøker å kartlegge fremtidige behov.

Til toppen