Masseoppsigelser i Google?

Selv Google skal ha sagt opp flere hundre ansatte, og veldig mange flere står i faresonen.

Masseoppsigelser i Google?

Selv Google skal ha sagt opp flere hundre ansatte, og veldig mange flere står i faresonen.

Google regnes for å være en av verdens mest suksessfylte selskaper, og de har gitt sine ansatte goder som få eller ingen andre bedrifter kan sammenligne seg med.

Selskapet fortsetter å både vokse og tjene godt selv om det er en pågående finanskrise, men også de har merket nedturen og tatt grep for å sikre seg.

- Vi har bremset rekrutteringen, men vi rekrutterer fortsatt, sier Eric Schmidt i et intervju med Bloomberg.

Selskapet fikk 519 nyansatte i det tredje kvartalet, mot 2.130 i samme kvartal året før.

Schmidt gjør det likevel klart at Google fortsatt satser på å tilby de ansatte goder, og at de i stor grad fortsetter som før.

- Google er godt posisjonert, og vi har alltid et langsiktig perspektiv, sier Scmidt.

Det betyr ikke at alt er rosenrødt, eller at alle nyter godt av Googles goder. Selskaper har cirka 10.000 ansatte som jobber på midlertidige kontrakter, i tillegg til cirka 20.000 vanlige ansatte.

- Vi har 10.000 midlertige ansatte, og vi har en plan for å kutte betydelig i det antallet, sier Jane Penner, talskvinne for Google, ifølge CNet News.

Hun sier at det er noe Google har tenkt på de siste 6-7 månedene, og at det derfor er uavhengig av finanskrisen.

Hva slags jobber disse ansatte utfører er ikke klart, men det er bekreftet at Google mener det er for mange.

- Antallet er veldig høyt, sa Google-gründer Sergey Brin, i et intervju med San Jose Mercury News for litt over en måned siden, da han ble spurt om de mange innleide konsulentene.

Nettstedet Webguild Silicon Valley har rapportert at Google aktivt kvitter med seg med ansatte. De hevder at flere hundre allerede har blitt sagt opp, og at alle de 10.000 innleide ansatte ligger tynt an.

Det skal ikke være snakk om konsulenter, men om midlertidige ansatte som flyttes fra jobb til jobb for å unngå fast ansettelse fordi det utløser avtaler om opsjoner og andre goder som for eksempel tannhelsetjenester og helseforsikring gjennom jobben.

Dette er ikke uvanlig i USA, og i mange bedrifter blir det på mange måter et A-lag med faste ansatte og et B-lag med midlertidige ansatte. Slik er det i flere land, men i USA er dette ekstra prekært fordi helseforsikring og slike goder utgjør store summer hver måned.

WebGuilds artikkel har blitt flittig sitert av amerikanske medier, men det er en utbredt skepsis til om påstandene derfra om masseoppsigelser stemmer.

Samtidig så kuttet Google en av sine nylanseringer etter bare fire og en halv måned. Google Lively skulle bli en ny virtuell 3D-møteplass, men ble raskt kansellert og de ansatte ble flyttet over på andre prosjekter. Det kan tyde på at Google strammer inn litt mer enn hva de ønsker å gi uttrykk for utad.

Til toppen