Massiv opprydning hos Visma-konkurrent

Den svenske Intentia forretningsystem-selskapet skal rydde i et nytt forsøk på stoppe de store tapene.

Den svenske Intentia forretningsystem-selskapet skal rydde i et nytt forsøk på stoppe de store tapene.

De nasjonale produsentene av forretnings- og økonomisystemer er under sterkt press, både av de dårligere tidene og de internasjonale gigantene som kutter prisene sine. (se tidligere saker i boksen til høyre)

Dette har rammet flere av de svenske leverandørene og særlig Intentia hardt.

I oktober la Intentia frem tall for tredje kvartal som viser et overskudd før skatt på 10,8 millioner svenske kroner, mot et underskudd i samme kvartal i fjor på 92 millioner kroner.

Men overskuddet skyldes engangsgevinster i forbindelse med tilbakekjøp av et konvertibelt lån. Omsetningen falt fra 758 millioner svenske kroner i tredje kvartal i fjor til 600 i år og driftsunderskuddet endte på -82,2 millioner svenske kroner i tredje kvartal, enda verre en tredje kvartal i fjor som endte på -77.2.

Også lisenssalget faller. Intentia-ledelsen tror salget av konsulenttjenester for å tilpasse deres programvare vil falle, men håper på et svakt løft i lisenssalget.

Nå skal selskapet gjennomføre en ny runde bemanningkutt for å redusere kostnadene. 300 ansatte i Europa må gå, noe som kommer i tillegg til de 380 ansatte selskapet sa opp i 2003, skriver Dagens Industri. Etter oppsigelsene vil Intentia ha 3000 ansatte.

Målet med oppsigelsene er å redusere kostandene med 300 millioner svenske kroner per år.

Oppsigelsene vil ikke påvirke det norske kontoret, for her har man allerede gjennomført kutt.

- Intentia Norge har i dag 163 ansatte etter å ha sagt opp 12 ansatte i løpet av desember, forteller Espen A. Andersen, viseadministrerende i Intentia Norge. Vi ser lyspunkter i markedet for 2004, men vi legger ikke opp til noen stor vekst.

Til toppen