Massivt salgsfall for Nera

De fleste trodde at salget av Neras satellitt-telefoner ville ryke i været etter terrorangrepet, men de tok feil.

Nera sendte i dag morges ut et overraskende resultatvarsel. For salget av selskapets satellitt-telefoner føk i været i dagene etter terrorangrepet mot USA. Men Nera driver med mye annet og melder nå om et sterkt fall i salget. Et varsel var at selskapet nylig skar ned på bemanningen i USA. Les: Nera kutter virksomhet i USA

"Neras transmisjonsvirksomhet hadde i tredje kvartal en ordreinngang på 345 MNOK, mot 482 MNOK i tredje kvartal i fjor. ( Q2 2001: 501 MNOK) Nedgangen i ordreinngang i kvartalet kommer etter en september måned med uvanlig lav ordreinngang, umiddelbart negativt påvirket av situasjonen som oppsto etter terrorhandlingene 11. september. Nedgangen gjelder alle regioner, med unntak av Sørøst-Asia. Effekten av redusert ordreinngang dette kvartalet vil være lavere forretningsvolum enn forventet i fjerde kvartal inneværende år og i første kvartal 2002. Tiltak for å justere aktivitetsnivået i selskapet er iverksatt," skriver selskapet.

Selskapets ledelse mener omstendighetene rundt den siste utviklingen er så spesielle at det er vanskelig å ha en entydig oppfatning om hva som er trender, og som vil gi effekt for hele 2002, og hva som er kortvarige engangseffekter.

Noen av de observasjoner Nera gjør i markedet for øyeblikket:

- Stagnasjonen i 2G mobilnettmarkedet, som flere selskaper har rapportert om, blir bekreftet. Det foregår likevel kapasitetsutvidelser i en rekke mobilnett som medfører etterspørsel etter transmisjonsutstyr.

- Utsettelse av 3G-mobilnett fortsetter og bygging av slike nett ser i dag ikke ut til å komme i 2002, og vil følgelig ikke gi noen vesentlig ordreinngang for Nera i 2002. Dette kan medføre en økt satsing på 2,5G-mobilnett, som vil kreve kapasitetsutvidelse i eksisterende infrastrukturer.

- På grunn av situasjonen i finansmarkedet er det vanskelig å skaffe finansiering til større prosjekter. Flere ordrer kommer som mindre bestillinger etter inngåtte rammekontrakter.

- Som tidligere kommunisert, lar markedet for trådløs bredbåndsaksess i USA og Europa vente på seg som følge av økonomisk usikkerhet.

- Investeringer i tradisjonell infrastruktur for tele- og kringkastingsnett synes også å være mer påvirket av usikkerheten i verdensøkonomien enn tidligere.

- Den senere tids begivenheter kan føre til økt investering i forsvarsrelaterte nettverk.

- Likeledes vil de dramatiske begivenhetene i den siste tid kunne sette økt fokus på 'back up'-systemer i fibernettverk.

Til toppen