Master of CDMA

CDMA blir etter all sannsynlighet grunnlaget i neste generasjon mobiltelefoni, etter at den internasjonale telekomunionen ITU gjør sitt vedtak neste år. Vi ser nå opptakten til et globalt kappløp om å være først og best når den nye teknologien skal tas i bruk.

CDMA blir etter all sannsynlighet grunnlaget i neste generasjon mobiltelefoni, etter at den internasjonale telekomunionen ITU gjør sitt vedtak neste år. Vi ser nå opptakten til et globalt kappløp om å være først og best når den nye teknologien skal tas i bruk.

GSM er i dag den beste kandidaten om en skal krone en global mobilstandard. Men med stor utbredelse i Europa og bare mer begrenset utbredelse i Asia og USA, er den likevel ikke global, selv om over 100 millioner bruker mobilutstyr med denne teknologien. Den nye globale mobilstandarden, UMTS (Universal Mobile Telecommunications), planlegges vedtatt av ITU tidlig neste år.

Men i farvannet lusker haiene, den ene mer glupsk enn den andre.

Mobiltelefoni er big business, og i stor grad basert på patenter, spredt rundt på de ulike industriaktørene. I hovedsak er det potensialet innenfor bredbåndsapplikasjoner de ulike er interessert i. Dagens GSM gir en maksimal båndbredde på 9,6 kbit/s, mens UMTS-teknologien skal kunne gi båndbredder opp til 2 Mbit/s, med andre ord nok til å se en film via mobiltelefonen.

Det er innenfor slike tjenester mobiloperatørene ser vekstmulighetene i fremtiden med en rekke tjenester, inkludert data og Internett, men i mye større grad enn i dag.

De siste månedene har det stadig kommet nyheter som forteller om teleleverandører og operatørers bestrebelser på å være klar med sine løsninger når standarden bak UMTS vedtas av ITU.

Viktigst er den om at to av de sentrale aktørene rundt CDMA-teknologien er Ericsson og Qualcomm, som ennå ikke er enige om bruken av de patentene en trenger. Begge selskapene har sine patenter innenfor teknologien, men har så langt ikke vært særlig på talefot for å komme fram til enighet.

Det er situasjonen under ett år før ITU gjør sitt standardvedtak.

Qualcomm har faktisk gjort ITU oppmerksom på at en ikke kan regne med at selskapet vil lisensere sine patenter innenfor CDMA om ITU går inn for den samme mobilstandarden som det europeiske telestandardiseringsorganet ETSI anbefalte i februar. Dette forslaget er et kompromiss av bredbånds CDMA og en annen kombinasjon av CDMA/TDMA, som har en rekke store teleleverandører bak seg, deriblant Nokia, Ericsson, Siemens, Motorola og Alcatel - foruten flere mobiloperatører som japanske NTT.

Ericssons svar er at selskapet vil holde på sine CDMA-patenter om Qualcomm gjør det samme. Qualcomm ønsker nemlig at en annen CDMA-variant, CDMA 2000, skal bli grunnlaget for UMTS.

Operatørene ligger uansett ikke på latsiden og er i full gang med å posisjonere seg med tanke på den nye standarden. Spesielt i Europa har leverandører og operatører inngått flere avtaler som skal sikre et best mulig utgangspunkt når den nye teknologien tas i bruk:

  • Sist uke offentliggjorde Northern Networks (Nortel) og Panasonic at selskapene var i ferd med å bygge opp eksperimentelle CDMA-nett i Frankrike, Canada og Asia, for både å teste infrastruktur og kommende terminaler.
  • Nokia har planer om å åpne et eget testnett i Kina neste år.
  • Telemyndighetene i Finland, Storbritannia, Frankrike og Canada har allerede planer om å tildele lisenser basert på det man tror blir UMTS neste år, mens amerikanske Lucent samarbeider med britiske Vodafone om liknende testnett.
  • Flere operatører, blant dem Nokia, har allerede kommunisert til markedet vilje og evne til å levere UMTS-terminaler så tidlig som i 1999. Japan får slike terminaler i 2001.
  • Et problem i USA er at de frekvensene som trengs for den nye mobilstandarden delvis allerede er i bruk til andre mobile tjenester.

Dersom Qualcomm og Ericsson, og en rekke andre patent-innehavere ikke kommer til enighet nå, kan innføring av den nye teknologistandarden komme til å ta tid.

Til toppen