Masterminds bobestyrer vil ha Inmeta-penger

Masterminds bobestyrer går etter pengene som utbryterne fikk da de solgte seg til Inmeta.

Masterminds bobestyrer vil ha Inmeta-penger

Masterminds bobestyrer går etter pengene som utbryterne fikk da de solgte seg til Inmeta.

Kurs- og konsulentselskapet Masterminds ble slått konkurs mandag 3. desember etter en turbulent høst.

Samme dag kjøpte Inmeta opp Spranget, et utbryterselskap med 11 ansatte som ble startet etter at det ble klart hvilken vei det bar med Masterminds.

Inmeta betalte 5 millioner kroner med oppgjør i aksjer, og disse pengene vil bobestyreren i Masterminds ha kloa i.

- Hadde de begjært oppbud da de skulle, ville disse pengene tilhørt boet. Oppbudet skulle selvfølgelig kommet lenge før Spranget ble opprettet, og det er ingen tvil om at Spranget har dratt fordeler av Masterminds' infrastruktur, sier bobestyrer Viggo Scherger til Dagens Næringsliv.

Scherger var kritisk til at Masterminds ventet med å slå seg selv konkurs. Avviklingsleder Trond Kaarem mente imidlertid at det var nødvendig å gjøre mest mulig klart først, av hensyn til de ansatte.

Spranget ble etablert i november med Tore Eiklid som investor og styreformann. Han hevder at det var helt tilfeldig at Spranget Solutions ble solgt til Inmeta samme dag som Masterminds ble slått konkurs.

- Vi har vårt på det tørre, og forstår at boet trenger mer tid til å gå gjennom sakens kjerne, sier Tore Eiklid til Dagens Næringsliv.

    Les også:

Til toppen