Masterminds-utbrytere lovte for mye

Inmeta skulle betale 5 millioner, men Spranget leverte ikke og prisen ble redusert.

Masterminds-utbrytere lovte for mye

Inmeta skulle betale 5 millioner, men Spranget leverte ikke og prisen ble redusert.

Masterminds var en av IKT-bransjens største kursleverandører, og var en av Microsofts viktigste partnere. Selskapet leverte også konsulenttjenester, hovedsaklig på diverse Microsoft-teknologier.

Selskapet slo seg selv konkurs på slutten av fjoråret, etter mye intern rot og uregelmessigheter. I sluttfasen før konkursen startet 11 utbrytere et nytt selskap som fikk navnet Spranget. Det ble solgt til børsnoterte Inmeta samme dag som Masterminds slo seg selv konkurs.

På grunn av mange kritikkverdige forhold i Masterminds, stilte bobestyreren i Masterminds seg kritisk til Spranget-salget. Han mente at boet hadde krav på pengene.

    Les også:

Konsernsjef Jarl Øverby i Inmeta forteller til digi.no at de fikk en telefon om dette like etterpå, men at de siden ikke har hørt noe mer om det. Uansett er han ikke bekymret for at det skal komme noe krav fra boet.

- Det tar vi med knusende ro. Vi har gjort ting hundre prosent etter boken, sier Øverby

Inmeta overtok de 11 konsulentene i Spranget, og betalte med 5 millioner kroner i Inmeta-aksjer. Spranget hadde imidlertid en særdeles kort historikk, og for å sikre sin investering var det en klausul i avtalen om at prisen ville bli justert i forhold til prestasjoner.

Det viste seg raskt at Spranget hadde med seg en svakere ordrereserve enn hva Inmeta ble forespeilet, og prisen ble derfor redusert.

- Prisen for selskapet ble redusert til 3,875 millioner, sier Øverby.

Inmeta er mest kjent for å være en forhandler av lisensavtaler, men har på relativt kort tid bygget opp to nye satsningsområder som er organisert i hvert sitt datterselskap: Inmeta Solutions og Inmeta Consulting.

Spranget-konsulentene ble opprinnelig plassert i Inmeta Solutions, avdelingen som blant annet jobber med levering av EuroSOX-løsninger og dokumenthåndteringssystemer. Det er et område som Inmeta har hatt sterk tro på lenge, men som ikke har vokst helt etter forventningene ennå.

Spranget ble kjøpt for å styrke denne avdelingen, men klarte ikke å prestere like godt som de hadde lovt. Konsulentene ble derfor flyttet over til Inmeta Consulting.

- Ordre- reservene var svakere enn signaliser - Vi har flyttet over konsulentene fra Inmeta Solutions til Inmeta Consulting med bakgrunn i at ordrereservene var svakere enn signalisert, sier Øverby, til digi.no.

Inmeta Consulting er en mer tradisjonell leverandør av konsulenttjenester innen IT-infrastruktur. De jobber også med Microsoft Sharepoint-løsninger, men mens Inmeta Solutions jobber med Sharepoint i dokumenthåndteringssammenheng, jobber konsulentavdelingen mer med Sharepoint i en infrastruktursammenheng.

Inmeta la onsdag denne uken frem tallene for fjorårets siste kvartal, samt året som helhet. De viste en god vekst, mye takket være nysatsningen på konsulentvirksomhet. Det er også her Inmeta forventer størst vekst i tiden fremover, selv om lisenssalg fortsatt utgjør størstedelen av virksomheten.

- Selv om vi har gjort mye ut av konsulentsiden, er lisenssiden en veldig viktig og sentral bærebjelke for oss, sier Øverby.

    Les også:

Til toppen