Materialtretthet med påfølgende CD-krasj

Med den farten CD-er snurrer i dagens CD-ROM-spillere, er belastningen på spilleren stor. Faktisk for stor i noen tilfeller.

Med den farten CD-er snurrer i dagens CD-ROM-spillere, er belastningen på spilleren stor. Faktisk for stor i noen tilfeller.

Du har sikkert gjettet det - det er en grunn til at noen CD-R-plater er dyrere enn andre. Kvalitet er stikkordet. Riktignok er det sjelden at brenning til billige CD-R-plater mislykkes særlig mye oftere enn med dyrere plater - da er det gjerne andre grunner enn kvaliteten på prisen på platen som spiller inn. Det er nok på andre områder de billigste platene langt oftere svikter i dag.

Et slikt område har med vektfordeling å gjøre. Er ikke platen helt flat, eller kanskje ikke engang helt rund, vil den slingre når den dreies rundt i avspilleren. En 52x CD-ROM-spiller skal visstnok dreie platen rundt omtrent 10.000 ganger i minuttet, altså trolig raskere enn det harddisken din roterer. Og harddisken er et lukket og tilnærmet støvfritt system. Har du støvsugt CD-ROM/DVD-spilleren din i det siste?

Min opplevelse skjedde riktignok med en spiller som bare støtter 40x CD-hastighet, så omdreiningshastigheten den benyttet var nok en del lavere enn de nevnte 10.000 RPM. Spilleren, en DVD-spiller med ”slot-in”-luke fra Pioneer, fylte nylig to år. Omtrent samtidig fant den ut at den hadde fått nok av de mange billige CD-R-platene jeg fyller med alt mulig skrot. Rett etter at jeg puttet inn en av disse ugudelige platene, svarte spilleren med en rekke høylytte knaselyder, hvorpå den så ble helt stille. Ingen tvil om hva som var skjedd. Nå håp om å redde innholdet på CD-en hadde jeg ikke.

Siden platen ikke var mulig å få hentet ut igjen på den vanlige måten, heller ikke ved hjelp av kraftig risting, var det ikke annet å gjøre enn å skru opp boksen. Det viste seg snart at spilleren var fylt av pulveriserte CD-biter. Med den hastigheten de trolig hadde da ulykken skjedde, skulle man tro at elektronikken i spilleren hadde fått seg en trøkk for mye. Men spilleren ble oppdaget korrekt av både BIOS og operativsystem - det vil si før jeg begynte å åpne den.

Sammen med alle CD-bitene, som var av ulik størrelse, kom det også en del svarte plastbiter som stammet fra CD-en. Det var lett å se at dette blant annet var deler fra det sporet CD-en ligger i når den spilles av. Det er lite tvil om at det var langvarig risting fra CD-en som her hadde ført til materialtretthet og til slutt brudd.

Vel, spilleren har oppført seg eksemplarisk i to lange år, så jeg skal vel ikke klage så mye. Prisen på slike spillere er vel mer enn halvert på denne tiden, så det å skaffe seg en ny er økonomisk overkommelig for de fleste. Det var bare det at jeg faktisk kunne tenke meg å spille av en DVD på PC akkurat den dagen spilleren gjorde sine siste omdreininger. Heldigvis, kun kort tid senere den samme dagen, fikk jeg beskjed om at DVD-brenneren jeg bestilte for lang tid tilbake, endelig var klar for avhenting. Gleden over å få den var så stor at tapet av en stakkars DVD-spiller ikke føltes veldig stort - selv om jeg sporenstreks bestilte meg ny fra nærmeste nettbutikk.

Til toppen