Matmor har blitt e-læringsmester

E-læring har blitt standard, også for grupper som tradisjonelt ikke er teknologipionerer.

E-læring har blitt standard, også for grupper som tradisjonelt ikke er teknologipionerer.

NKI Fjernundervisning skryter av å ha drevet med elektronisk undervisning siden 1987, da deres første fire studenter logget seg inn. I løpet av sommeren vil de passere kursdeltager nummer 50.000 for alle nettkursene til sammen.

Tallene for første kvartal viser at utviklingen mot mer nettundervisning akselererer, også prosentvis. Økningen i første kvartal var på 27 prosent til 3.648, fra 2.872 i samme kvartal i fjor. Økningen fra første kvartal 2003 til 2004 var til sammenlikning på 12 prosent.

Professor i nettbasert utdanning Morten Flate Paulsen har ingen fullstendig forklaring på hvorfor det går ekstra fort nå.

– Det er flere brukere av Internett år for år, og i takt med dette har vi økt tilbudet. Nå har vi 450 kurs som folk kan ta via Internett, sier han.

Tradisjonelt er NKI Fjernundervisning en brevskole, og det er fremdeles flere som velger brev, selv om man nå kan velge mellom nett og brev på de fleste kursene. Men det er snart 50 prosent som velger nettstudier.

– Det er helt opplagt at nettbasert utdanning er i vekst, sier Paulsen.

Og det vokser ikke bare blant folk som er spesielt interessert i teknologi. Paulsen forteller at deres studenter slett ikke er unge gutter som er vokst opp foran datamaskinen.

– Det er først og fremst voksne studenter som gjerne har jobb og familie, så det blir vanskelig å møte i et klasserom, sier han.

Kvinneandelen har dessuten økt mye.

– Før var det flere menn, fordi kursene var teknologiske. Nå er tett oppunder 70 prosent av studentene våre kvinner, sier han.

Antall studenter på NKIs nettkurs har vokst i rykk og napp de siste årene. Her er oversikten:

NKI har utviklet en egen læringsplattform som heter Sesam, en utvikling som startet for 20 år siden.

Studiene likner ganske mye på brevstudier, men har bedre mulighet for nettdiskusjon mellom studentene. Ellers foregår kommunikasjonen med NKIs 150 nettlærere på e-post. Responstiden er gjennomsnittlig to dager, sier Paulsen, noe som er umulig å oppnå med brev. Men prisen er den samme, selv om nettundervisning sparer porto.

– Vi tar samme pris for nett og brev. Nett sparer porto, men det har kostet mye å utvikle disse systemene, seir Paulsen.

NKI er størst, men ikke alene på dette markedet. Blant konkurrentene er BI-Nettstudier, NKS fjernundervisning og Nettverksuniversitetet. Dessuten er undervisning støttet av e-læring blitt svært vanlig på universiteter og høyskoler.

Til toppen