- Måtte Microsoft brenne i Helvete

"Splitt det opp, kast de til ulvene...." skriver en svært krass innsender til digi.no sin debattsak "Bør Microsoft tas? En annen skriver " Nei, det syns eg ikkje. Å levera pc utan Windows er som å kjøpa bil utan hjul." Meningene er sterke om verdens mektigste IT-selskap.

I lys av amerikanske konkurransemyndigheters stevninger mot programvaregiganten Microsoft - spurte digi.no fredag: "Bør Microsoft tas?" (se peker til artikkel i høyre marg).

Svarene varierte fra knallhard kritikk av en juksende mammutt, til ros og uforstand over angrep på et selskap fordi det har hatt suksess. Flere lesere ga sin fulle støtte til Microsoft, men kritikerne var i flertall.

"Dette burde ikke engang være et spørsmål, MS må tas!", skriver en leser.

En tydelig agitert leser skriver: "Måtte Microsoft brenne i Helvete. Splitt det opp, kast de til ulvene og se hvor lenge de overlever uten dollarens makt til å påvirke opinionen ved hjelp av skitne triks og mafiametoder."

Atter en leser henviser til kapitalistisk grunnteori i sin Microsoft-kritikk: "Adam Smith sier noe slikt i "The wealth of nations": Når en aktør i et marked blir dominerende, opphører markedskreftene å fungere. Microsoft er i ferd med å bli et skoleeksempel på dette. Før var det mye å velge av i markedet for "shrink-wrap"-software, mens det nå er et tilnærmet monopolmarked."

En annen leser bruker kommunismens vanstyre i Sovjet til å begrunne sin kritikk: "Microsofts maktmonopol kan sammelignes med styret, som nevnt, i det tidligere Sovjet. Folket får noe som kankje kan minne om noe de vil ha, men vet kanskje ikke at de kunne fått det så mye bedre."

En Microsoft-forkjemper på sin side er ikke enige i at Microsoft har forbrutt seg: "Microsoft har ikke gjort noe galt. Gjennom produkter som på mange måter er bedre enn konkurrentenes, har de skapt seg en dominerende stilling innenfor deler av verdens softwaremarked. Det at det ikke finnes noen som klarer å holde følge med dem er ikke noe de kan klandres for."

"Å levera pc utan Windows er som å kjøpa bil utan hjul", skriver en annen.

Endel lesere henviser til Microsofts tidligere praksis - som selskapet ble tvunget til å gi opp - med å forlange lisensbetaling per solgte PC uavhengig av om DOS/Windows faktisk var installert. Det gjorde det svært vanskelig for andre operativsystemer å få innpass på PC-siden og er blitt gitt som en av grunnene til at OS/2s ble en flopp kommersielt.

Som en leser skriver: "Microsoft har tidligere hatt forretningspraksis som ikke bare er uetisk, den er også kjent ulovlig. Dengang var det per-prosessor lisensieringsavgift det gjaldt og det tok fullstendig knekken på OS/2 mhp. forhåndsinstallasjon. MS fikk fortsette praksisen lenge nok til at kampen om desktopen ble vunnet, og siden er det dette de har utnyttet."

Disse leserne trekker paralleller til Microsofts påståtte nyere praksis med å forsøke å stenge Netscape ute fra PC-en.

En annen kritikk som fremkom er påstanden om udokumenterte kall i Windows som Microsoft-programmer kan dra nytte av for blant annet bedre ytelse, men som ikke kan utnyttes av Microsofts konkurrenter.

"MS burde kun straffes på to punkter om de stemmer. Nemlig beskyldningene om at de har udokumenterte egenskaper i OS-ene sine som fremmer deres egne produkter. Noe som sikkert er vanskelig å bevise. Og i de tilfellene hvor et ultimatum er årsaken til at PC-leverandørene måtte legge med Windows", skriver en leser.

En annen skriver: "En annen sak er selvsagt udokumenterte kall som benyttes i MS sine egne programvarepakker. Først ble det benektet at slike ting forekom, men etter at det ble ugjendrivelig bevist har unnskyldningen hittil vært at disse kallene ikke garanteres å leve videre i neste versjon av Windows."

Microsoft blir også kritisert for sin praksis med å kjøpe opp selskaper og produkter som innlemmes i Windows - noe kritikerne mener hindrer innovasjon og valgmuligheter.

"Men sett i et langsiktig perspektiv er de til skade for IT-bransjen. Ved at de enten kjøper opp bedrifter som kommer med gode idéer, eller de 'integrerer' likeverdige (mindreverdige) produkter med Windows. Dermed sørger de for å spise opp alle nisjene i markedet i tillegg til å 'eie' OS og kontorstøttesiden."

En leser mener at Microsoft er et studie verdt for verdikommisjonen:

"Moralen i MS er på et nivå så lavt at man kan undres om ikke verdikommisjonen burde ta seg en tur bort og se på et virkelig skrekkens eksempel."

Flere lesere har høner å plukke med Microsoft på innovasjonsfronten:

"Det verste er at selskapet omtales som innovativt på den teknologiske fronten. Det eneste som er innovativt er kontraktsformuleringene. Det aller meste som kommer i Windows har vært tilgjengelig enten i MacOS eller OS/2 flere år før det kommer i Windows", skriver en leser

"En annen misforståelse er at Windows er synonymt med innovasjon - nyskapning...... Grunnen til at Windows slo igjennom er den samme som hos VHS-formatet: Tilgjengelighet! Alle hadde PC fra før (med DOS), og de tenkte at de ville spare mer penger på å bare kjøpe nytt operativsystem enn en helt ny datamaskin, når de ville ha grafisk brukergrensesnitt", skriver en annen.

En leser er meget kritisk til Microsofts filformat-praksis: "Et eksempel på det er MS Office, der Microsoft både hemmeligholder filformatene og forbyr kundene å forsøke å tolke disse. Grunnen er at endel mennesker, deriblant flere statsorganer, distribuerer dokumentene sine i Word-format. Dermed må alle som vil lese disse dokumentene selv kjøpe samme versjon av Word. Dette går også andre veien. For eksempel er det ikke uvanlig at aviser forlanger at leserinnlegg og artikler leveres i siste Word-format. En svært stor del av verden er altså kun tilgjengelig for Microsoft-kunder, og denne delen ekspanderer på samme måte som virus."

En leser mener at Microsofts bunting av Explorer og Windows er forbudt: "Når det gjelder nettleserstriden er det rart at ikke norske myndigheter har reagert. I markedsføringsloven har vi paragraf 4 som i klartekst forbyr å legge ved "varer, tjenester eller annet" til et produkt i den hensikt å "fremme avsetning". Microsoft bryter denne loven klart og tydelig. Alle skjønner at Internet Explorer er et separat produkt og når Microsoft tilbyr dette sammen med operativsystemet sitt, er dette et klart brudd på norsk lov! Hvor er Konkuransetilsynet?"

Selv om det gjennomgående var mye kritikk overfor Microsoft å spore, stiller flere av leserne seg meget skeptisk til hva myndighetene kan oppnå med sin innblanding og - ikke minst - hva konsekvensene kan bli.

"Det vil være ren skjær idioti og ha vanvittige konsekvenser dersom myndighetene skal avgjøre hva slags funksjonalitet som skal være tillatt i OS og annen programvare", skriver en leser.

"Å forlange at MS skal legge med Netscape er utrolig. Tenke seg til at de skulle be f.eks. bilprodusentene å legge med ratt eller andre deler fra andre produsenter. Compaq f.eks. sier at de garanterer at Compaq PC fungerer best med Compaq-utstyr. Så det kan jo ikke være forbudt", skriver en annen.

"Sett (hypotetisk) at Microsoft ble tvunget til å endre praksis. Hva i all verden er alternativet? På operativsystem-fronten er det jo ikke akkurat så mange konkurrenter. Det skal usannsynlig mye til for å lansere et helt nytt og revolusjonerende system i dag. Og da tenker jeg på applikasjoner, kompatibilitet, folks vaner, og folks generelle frykt for det nye og ukjente."

En leser retter skytsen mot amerikansk konkurranselovgivning i sin kritikk av angrepet på Microsoft: "Konkurrentene bruker statens maktmaskineri til et meningsløst angrep på andres dyktighet, i stedet for å bruke tiden til selv å finne smarte løsninger på menneskelige behov. Hele prosessen mot Microsoft er latterlig og viser bare hvor stupid anti-trustlovgivningen i USA er."

Til toppen