Måtte velge Windows Phone

Oslo kommune kjøper 3.000 smarttelefoner.

Måtte velge Windows Phone
Oslo kommune går til storinnkjøp av Windows-telefoner til hovedstadens omsorgsetat. Bilde: Alexander Ottesen/Wikimedia commons (fotofikling digi.no)

Oslo kommune hadde ikke noe valg når de denne uken sendte på anbud en større rammeavtale for innkjøp av smarttelefoner.

Det måtte bli Windows Phone 8.

Anslagsvis 3.000 mobiltelefoner skal kjøpes inn til Pleie- og omsorgsetaten. I hjemmetjenesten er dette et svært nyttig og påkrevd verktøy.

Etaten må standardisere på Microsofts mobile plattform enten de vil eller ikke. Årsaken er det underliggende fagsystemet Gerica.

Gerica er et svært utbredt saksbehandlings- og arkivsystem innen helsetjenester i Kommune-Norge. Leverandør Tieto har utviklet en tilhørende mobil-app, men bare til Windows Phone.

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune er ansvarlig for innkjøpet. De bekrefter at det var leverandørens krav til plattform som gjorde at de måtte velge Windows-telefoner.

– Den eneste plattformen Gerica støtter er for tiden Windows Phone, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i UKE til digi.no.

Dette må alle som vil delta i anbudskonkurransen ta hensyn til. Les gjerne kravspesifikasjonen (pdf) i sin helhet.

– Gerica brukes av nesten alle landets kommuner, forteller bystyremedlem Ivar Johansen (SV) til digi.no.

Han er betenkt over at det stilles krav om et bestemt produkt i en slik anbudskonkurranse, da det effektivt stenger for alternative plattformer. Men som han sier:

– Det er jo dumt å kjøpe telefoner som ikke støtter kommunens fagsystem.

Problemet, slik Johansen ser det, ligger derfor i valg av det underliggende fagsystemet i første omgang.

– Da var man ikke særlig våkne i utgangspunktet. Jeg tror kommunene, og kanskje særlig i KS-sammenheng, bør være langt mer våkne i fremtiden.

Innkjøpet kan bli utvidet

Oslo kommune er en av landets klart største arbeidsgivere med rundt 43.000 ansatte og et årsbudsjett på om lag 42 milliarder kroner.

I første omgang gjelder rammeavtalen på innkjøp av Windows-telefoner bare for Pasient- og omsorgsetaten. Men ifølge anbudsteksten kan anskaffelsen «bli utvidet til å omfatte også andre virksomheter i Oslo kommune, herunder Sykehjemsetaten (...)».

– Ja, hvis de vurderer det hensiktsmessig å bruke håndholdte enheter på sykehjem. Det er ikke vanlig i dag, da det normalt er plassert pc-er i hver etasje i stedet, sier Wedde.

Ellers finnes det ingen sentrale rammeavtaler på leveranse av mobiltelefoner i Oslo kommune. Følgelig er det opp til den enkelte etat å selv bestemme. Hvis ikke fagsystemet har avgjort spørsmålet allerede, da.

Mobiltelefonene må ha Windows Phone 8. Det fremgår tydelig av kravspesifikasjonen.
Mobiltelefonene må ha Windows Phone 8. Det fremgår tydelig av kravspesifikasjonen.

    Les også:

;