Max uflaks

Telenor Nett sin foreløpige rapport fra kabelbruddet i Kristiansand forteller at både tidspunkt for bruddet og det punktet kabelene ble revet over på ga maksimalt negative resultat. Hadde gravearbeidet skjedd 1. oktober hadde ingen merket noen ting.

Den foreløpige rapporten som er oversendt Samferdselsdepartementet, viser ifølge Telenor at det i forkant av kabelbruddet var gjennomført et omfattende arbeid med å legge om kablene i Baneheia. Dette skjedde i forbindelse med Statens Vegvesen sitt anleggsarbeid på E18 i Baneheia-området. Selve bruddstedet ligger i randsonen av Vegvesenets anleggsområde og omfattet vitale kabler.

Telenor har de siste 10 årene arbeidet med å sikre telenettet ved å bygge ringstrukturer som gjør at hvis kabelen brytes, vil trafikken kunne gå den andre veien. Ni slike ringer bygges både mellom ulike byer i Norge og mellom Norge og utlandet. De siste fire av disse ringene skulle lukkes senest 1. oktober i år. Telenor melder dessuten at tre av fire landsdelsringer i og rundt Kristiansand var lukket på mandag og at trafikken på den ene automatisk ble rerutet da bruddet skjedde. Dermed rammet kabelbruddet to moderne ringer og to eldre ringer.

Det hele førte til at det meste av både fastnettrafikk og mobiltrafikk i Kristiansandsområdet stanset opp.

Telenor har bestemt seg for å fremskynde etableringen av automatisk beskyttelse i Kristiansand.

Dessuten skal en ekspertgruppe analysere det aktuelle hendelsesforløpet og Telenors håndtering av den situasjonen som oppsto.

- Jeg er glad for at rapporten ble avlevert så hurtig og at det fremgår av den at Telenors nett er sikrere enn det inntrykket en kan få på bakgrunn av denne spesielle saken. Telenor har aldri tidligere vært berørt av en så omfattende skade, og nå vil vi sette ressurser inn på å øke fremdriften i den videre sikringen av våre nett både i Kristiansand og i resten av landet, sier konsernsjef Tormod Hermansen.

Til toppen