MaXware ID-løsning integreres mot Microsoft ID-server

MaXware Identity Center integreres med Microsoft Identity Integration Server 2003.

MaXware Identity Center integreres med Microsoft Identity Integration Server 2003.

Det norske programvarehuset MaXware som leverer løsninger basert på selskapets metakatalogteknologi, melder at dens løsning for provisioning (egentlig «proviantering»), MaXware Identity Center, vil integreres med Microsoft Identity Integration Server 2003 Enterprise Edition (MIIS), Microsofts løsning for å vedlikeholde identiteter.

I en pressemelding skriver selskapet at organisasjoner som satser på denne kombinasjonen, vil «kunne oppnå en betydelig redusert sikkerhetsrisiko samtidig som en minsker administrative kostnader ved å oppdatere identiteter.» Blant annet får brukerne raskere tilgang til nødvendige systemer, og folk som slutter, får straks avsluttet sin tilgang til alle tjenester.

Til toppen