McAfee best på klient-sikkerhet

Forrester har evaluert de største leverandørenes tilbud innen klientsikkerhet. McAfee kom best ut.

Forrester har evaluert de største leverandørenes tilbud innen klientsikkerhet. McAfee kom best ut.

Forrester Research har lagt ut for salg en inngående vurdering av klientsikkerhetspakker – «client security suites» – fra de største leverandørene. Et av kriteriene for å være med i undersøkelsen, er at leverandøren har en årsomsetning på minst 500 millioner dollar. Det er grunnen til at blant annet vår hjemlige Norman ikke er med på vurderingen.

Det har lenge vært en rådende oppfatning at sikkerhetsleverandørene må satse på helhetlige sikkerhetspakker på klientsiden, framfor å levere atskilte applikasjoner som virusvern, antispam, personlig brannmur, antispion og så videre. I varierende grad har leverandørene etterkommet dette ønsket, og pakkene som finnes har også ulikt integreringsnivå.

I pressemeldingen som Forrester har sendt ut for å skape blest om testen av klientsikkerhetspakker, heter det at pakkene per definisjon omfatter antivirus, antispionvare, personlig brannmur og funksjoner for å avverge datainnbrudd. Det siste er døpt «host IPS» for «intrusion prevention system». Testen omfatter 170 ulike kriterier. I tillegg til hvordan de aktuelle produktene fungerer, har Forrester også tatt med vurderinger av strategi og tilstedeværelse i markedet. Arkitektur og evnen til å la seg driftes sentralt, er viktige kriterier.

I testen kommer McAfee på topp. Forrester roser funksjonaliteten, driften og arkitekturen, og mener at dette er den eneste pakken med fullverdig innbruddsvern, selv om det ikke er fullt ut integrert ennå.

Om de andre sier Forrester:

  • Symantec er sterk på antispion og drift, men tilbyr begrenset vern mot innbrudd.
  • Trend Micro har en forent arkitektur og tilbyr drift gjennom et webgrensesnitt.
  • Computer Associates tilbyr den beste beskyttelsen mot kjente trusler, men mangler flere nøkkelfunksjoner, blant annet innen håndtering av spionvare.

    Les også:

Til toppen