McAfee fikk patent innen programvare-oppdatering over web

I 1998 søkte McAfee om patent for forretningsmodell og teknologi innen programvareoppdatering over web. Det er nå innvilget, og selskapet skal selge lisenser.

Patentet er innvilget 24. juli av det amerikanske patentkontoret U.S. Patent and Trademark office og gitt nummer 6.266.774. Det gjelder "en metode og et system for å sikre, drifte eller optimalisere en personlig datamaskin" og beskriver en metode for å levere programvare gjennom en nettleser, "innkapslet innen et markeringsspråk [markup language, for eksempel HTML eller XML]... og bestående av skripter til å gjennomføre vedlikeholdsoppgaver".

Dette svarer til McAfee.coms nåværende forretningsmodell og teknologi. Selskapet som i dag er en avdeling av Network Associates, selger og oppdaterer programvarer og tjenester kun over web.

Selskapets ledelse uttaler til fagpresse og nyhetsbyråer at man akter å tjene penger på å selge lisenser til andre selskap. De har ikke antydet noe om hvem det kan bli aktuelt å trekke for retten dersom de ikke går med på å betale. McAfee er en av mange partnere i Microsofts .Net-satsning, der utveksling av innkapslet programvare over web er et bærende konsept.

Associated Press har innhentet kommentarer fra toppsjef Harry Fenik i markedsforskningsselskapet Sageza Group som anbefaler at man bør trå varsomt hvis man går inn for liknende forretningsmodeller, og ikke ønsker å betale lisens til McAfee.

I tidligere kommentarer til digitoday.no om amerikansk patentpraksis, har professor i rettsinformatikk Jon Bing pekt på at USA innvilger patenter under den forutsetning at eventuelle innvendinger vil bli løst gjennom søksmål, mens Europa følger en annen praksis, der patentet ikke innvilges før man er noenlunde sikker på at det er juridisk holdbart.

Til toppen