McCaw tilbake til Teledesic

Den amerikanske mobilpionéren Craig McCaw vil ha større kontroll over Teledesic og overtar som selskapets toppsjef. McCaw er selskapets grunnlegger og har Bill Gates og Boeing-konsernet som sine viktigste samarbeidspartnere.

McCaw (48), som ble multimilliardær etter å ha solgt sitt mobilselskap i 1994 for nesten 80 milliarder kroner til AT&T, etablerte Teledesic i 1990 med tanke på å etablere et satellittbasert stamnett for datakommunikasjon. Med Gates' inntreden i prosjektet er Microsofts hovedsatsingsområde, Internett, blitt fokus for prosjektet.

McCaw og Gates eier en tredel hver av selskapet, mens Boeing eier 10 prosent og andre private investorer sitter med de resterende 24 prosent av aksjene.

McCaw har også tidligere vært selskapets toppsjef i tillegg til jobben som styreleder, men overlot sjefsjobben til David Twyver for et år siden. Twyver vil for øvrig fortsette i selskapets ledergruppe på tre, der McCaw sitter fra før sammen med sin mangeårige samarbeidspartner, Steve Hooper. Hooper skal for øvrig dele på styrelederjobben i Teledesic, sammen med McCaw.

Selskapet skriver i en pressemelding at McCaws gjeninntreden i sjefsstolen betyr større fokus på å nå selskapets målsetning om å sett i drift sitt 288-satelllitters system slik at det kan starte kommersiell drift i 2002. Teledesics investeringsramme er på USD 9 mrd, eller over 60 mrd kroner.

Teledesic har passert et av de siste hindrene etter at den internasjonale telekomunionens frekvensmøte i Genève gav det endelige svaret på hvilke frekvenser Teledesic skulle få disponere.

Til toppen