MCI har inngått avtale med kreditorene

MCI, tidligere kjent som WorldCom, skal ha lyktes i komme frem til en avtale med sine kreditorer.

Ifølge nettavisen til Wall Street Journal ble det i morgentimene i dag norsk tid enighet om å inngå en avtale mellom de største kreditorene som i praksis befrir MCI fra konkursspøkelset. Det advares likevel mot å sprette champagneflaskene allerede nå - en endelig avtale kan falle i fisk når detaljene skal på plass i de videre samtalene, mener noen.

    Les også:

WSJ siterer "people familiar with the situation" - i dette tilfellet betyr det personer nær forhandlingene - som sier at de største hindrene er passert.

Partene hadde håpet å kunne presentere en løsning tirsdag. Dommer Arthur Gonzalez har satt en tidsfrist til ett minutt over tolv tirsdag for å nå frem til en avtale med kreditorene.

MCI ønsker å få på plass en akkord, det vil si en overenskomst der de to kreditorgruppene frafaller en del av MCIs gjeldsforpliktelser for å redde selskapet fra konkurs, eller der skyldneren får utsettelse med forfallstiden for sin gjeld.

De to kreditorgruppene, hovedsakelig hedgefond som også er kreditorer, har hele tiden argumentert heftig mot den nye MCI-ledelsens reorganiseringsplan fordi man mener den nye selskapsstrukturen berøver kreditorene alle muligheter for å få hele eller deler av de betalinger som de mener de rettmessig har krav på.

Dersom man likevel nå lykkes i å komme til enighet med kreditorene er det største hinderet borte fra at MCI kan gjenoppstå fra Chapter 11-konkursvernet i løpet av 60 til 90 dager. MCI søkte konkursbeskyttelse i 2002 etter en omfattende regnskapsskandale som siden har vokst til et krav på 11 milliarder dollar, i tillegg til en gjeld på 41 milliarder dollar. Konkursen og regnskapsskandalen er den største i amerikansk historie.

Mange telekonkurrenter frykter en ny satsing fra MCI ettersom selskapet kan gjenoppstå med en gjeld på bare fem milliarder dollar, noe som er vesentlig mindre enn konkurrentenes nåværende gjeldsbyrde. AT&T og de regionale Bell-selskapene har derfor uttalt at det gamle WorldCom, nå MCI, blir belønnet for sin svindel.