MCIWorldCom vil vokse i Norge

MCI WorldCom er et av verdens største teleselskap, men teller ennå bare sju ansatte i Norge. Ronald Eriksen, som kommer fra Telia Norge er tilsatt som leder for den ennå lille norske avdelngen.

MCI WorldCom er et av verdens største teleselskap, men teller ennå bare sju ansatte i Norge. Ronald Eriksen, som kommer fra Telia Norge er tilsatt som leder for den ennå lille norske avdelngen.

I USA er MCIWorldCom den nest største teleoperatøren i det konkurranseutsatte markedet for rikstelefoni og internasjonal telefoni, med en omsetning i 1998 på over 30 milliarder dollar og nærmere 70.000 ansatte. Selskapet ble etablert etter at WorldCom kjøpte MCI i fjor høst.

Ennå jobber det bare noen tusen i selskapets internasjonale avdeling, hvorav vel 175 i Sverige og 19 i Danmark. Omsetningen i Sverige ligger på vel 400 millioner kroner etter tre års drift, mens Danmark kom på kartet tidligere i år. Nå har turen kommet til Norge for MCIWorldCom og datterselskapet Uunet. Uunet er et av verdens største selskap innenfor Internett-aksess, og har selskap som MSN, AOL og GTE på kundelisten.

Ronald Eriksen sier til digi.no at selskapet allerede har kunder i Norge. Disse ønsket seg en lokal tilstedeværelse, noe som åpnet for etablering av teleselskapet i Norge med egne ansatte. Blant kundene i Norge er Telenor og Telia på carriersiden, og blant telefoni kundene finnes Kværner, Statoil, DnB og Reuters.

- Vi har en målsetning om å være representert i alle europeiske land, sier administrerende direktør i MCIWorldCom Skandinavia, Jonas Risberg til digi.no.

- Vi ser også at Norden i stadig flere sammenhenger sees på som ett marked, noe blant annet fusjonen mellom Telenor og Telia er et eksempel på. Den som vinner på markedet er de operatørene med de laveste prisene på de beste tjenestene, sier han, og henviser til sitt eget selskap, som baserer seg på filosofien om at selskapet skal være den mest lønnsomme leverandør av telekomtjenester til bedrifter i hele verden.

- Vi nøyer oss med bedriftsmarkedet i Norden, og går etter de største bedriftene først, sier han. - Vi setter dessuten aksjeeierne høyt. Det er de vi skaper verdier for, sier han.

- Oslokontorene til Uunet og MCIWorldCom skal utfylle hverandre i arbeidet med å tilby store forretningskunder et eksklusivt og avansert produkttilbud innenfor datakom og Internett-aksess, sier vise-president i i Uunet International Pat Chapman-Pincher. Hun er av avisen The Guardien i London beskrevet som den mektigste kvinnen i en av Storbritannias hurtigst voksende bransjer.

Gisle Naurstad fra Eunet er tilsatt som administrerende direktør i Uunet i Norge, og startet i stillingen for en uke siden.

Til toppen