MD-fusjon i rute

Styrene i Merkantildata ASA (MD) og Computer Business Syd Holding anbefaler fusjon med MD som overtagende selskap. MD gjør opp med inntil NOK 15 millioner kontant og 560.000 aksjer. Endelig avgjørelse om fusjonen kommer på selskapenes ekstraordinære generalforsamlinger i slutten av februar.

Styrene i Merkantildata ASA (MD) og Computer Business Syd Holding anbefaler fusjon med MD som overtagende selskap. MD gjør opp med inntil NOK 15 millioner kontant og 560.000 aksjer. Endelig avgjørelse om fusjonen kommer på selskapenes ekstraordinære generalforsamlinger i slutten av februar.

Styrene i Styrene i Merkantildata ASA og Computer Business Syd Holding vedtok på sine respektive styremøter 31.12.96 å anbefale fusjon. Dermed gjenstår kun godkjennelse fra selskapenes ekstraordinære generalforsamlinger, som blir avholdt sent i februar, og fusjonen skulle være i rute.

MD, som overtagende selskap, betaler inntil NOK 15 millioner i kontanter og 560.000 aksjer i MD-konsernet. Aksjene er pålydende NOK 5 og verdsettes til NOK 125 slik at totalsummen for overtagelsen blir NOK 85 millioner.

Etter fusjonen vil MD-konsernet selge for anslagsvis NOK 1,4 milliarder i Sverige og NOK 3,4 milliarder totalt i Skandinavia i 1997. Anslaget er basert på forventet, organisk vekst og vil måtte oppjusteres ved eventuell oppkjøp i '97. (Hvilket ikke er helt usannsynlig. På den annen side vil et eventulet salg av distribusjonsavdelingen trekke omsetningen ned med noen hundre millioner kroner. Vi får se.)

Til toppen