MD henter inn 108 mill

Styret i Merkantildata har vedtatt å benytte retten til å hente inn 108 millioner kroner i en rettet emisjon.

Styret i Merkantildata har vedtatt å benytte retten til å hente inn 108 millioner kroner i en rettet emisjon.

Styret i Merkantildata vedtok i styremøte den 17. desember å benytte styrefullmakt gitt i generalforsamling den 14. mai '96 til å hente inn 108 millioner kroner i frisk kapital ved en rettet emisjon. Pengene skal brukes til oppkjøp og generelle arbeidskapitalformål, melder Merkantildata til Børsen. Det vil bli utstedt 900.000 aksjer pålydende NOK 5 hvilket gir en aksjekapitalutvidelse på NOK 4.500.000.

Emisjonene vil skje mot investorer som har gitt tilsagn til Alfred Berg Norge A/S og Sundal Collier & Co a.s.

Merkantildata har før emisjonen 13,77 millioner aksjer så en emisjon hvor det utstedes 900.000 nye aksjer er ikke særlig dramatisk, ei heller beløpet på 108 millioner kroner. Analytikere digi:data har snakket med, mener at emisjonen er "business as usual" for Merkantildata og at hele prosessen bør være over på kort tid, senest ved utgangen av året.

108 millioner kroner skulle gi Tom Adolfsen & co. likviditet nok til å fortsette handleturen i det nordiske IT-markedet.

Til toppen