MD og Digital i parløp

Merkantildata har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Digital som innebærer at selskapet vil forhandle og distribuere hele Digitals produktportefølje. Avtalen innebærer også at MD vil tilpasse endel av sine applikasjoner for Alpha-plattformen.

Merkantildata har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Digital som innebærer at selskapet vil forhandle og distribuere hele Digitals produktportefølje. Avtalen innebærer også at MD vil tilpasse endel av sine applikasjoner for Alpha-plattformen.

En nyinngått avtale mellom Merkantildata og Digital styrker samarbeidet selskapene i mellom på forhandlersiden. Selskapene har allerede et omfattende distribusjonssamarbeide ved at PC-LAN, som eneste norske distributør, distribuerer hele Digitals produktspekter. Dette gjaldt fra 01.01.97 da Digital Distribusjon AS, distribusjonsselskapet til MBS Fjerndata, fusjonerte med PC-LAN, Merkantildatas distribusjonsavdeling, som ledd i den store fusjonen mellom Merkantildata og MBS Fjerndata.

Dessuten vil MD-applikasjon gå inn på utviklersiden, og utvikle ulike applikasjoner til Digital Alpha plattformen. Det er spesielt fokus i avtalen på nettverksløsninger, og administrerende direktør Tom Adolfsen i Merkantildata vektlegger at dette er et område som blir en stadig viktigere del av virksomheten.

- Nettverk- og nettverksapplikasjoner er et forretningsområde som ligger i overgangen mellom tele- og datatjenester. Jeg tror at dette er et meget viktig område å posisjonere seg i, sier Adolfsen, som ser for seg Merkantildata som leverandør av totalløsninger i grenselandet mellom tele- og databransjen.

- Om noen år kan det godt tenkes at Merkantildata vil formidle tellerskritt, sier Adolfsen som forklarer at nettverksavtalen med Digital i realiteten er en videreutvikling av strategivalget som ble foretatt under oppkjøpet av Upnet.

- Vi hadde griseflaks ved å satse på dette selskapet, som nettopp ligger i gråsonen mellom tele- og databransjen. Det vi gjør nå er å ta ett skritt videre i denne retningen, avslutter Adolfsen.

Til toppen