MD på vei mot 4 mrd. i 1997

En fornøyd Tom Adolfsen la frem kjempetall for Merkantildata-konsernet torsdag morgen. Solid omsetningsvekst, kraftig resultatforbedring og vellykket integrasjon av oppkjøpte selskaper satte et positivt preg på tallene for 3. kvartal 1997. Selskapet sprenger prognosene og er på vei mot 4 milliarder i omsetning i 1997.

Merkantildata ASA omsatte for 2,678 milliarder kroner i årets ni første måneder. Overskuddet først skatt i samme periode ble i underkant av NOK 108 millioner. Tilsvarende proformatall for samme periode i 1996 - justert for oppkjøpte selskap - var henholdsvis NOK 1,997 milliarder og NOK 58,6 millioner.

For tredje kvartal 1997 isolert sett var omsetningen NOK 883 millioner og overskudd før skatt NOK 38,1 millioner. Proformatall for 3. kvartal 1996 var henholdsvis NOK 580 millioner og NOK 10 millioner.

Alle forretningsområdene går bra og Adolfsen er meget fornøyd med integrasjonen av oppkjøpte selskaper.

- Systemintegrasjon går eksepsjonelt bra, mens vi er meget fornøyd med Applikasjon - gitt utgangspunktet. Distribusjon går - mot alle odds - meget bra som skyldes vår spesielle modelle for distribusjon. Kommunikasjon hadde et dårlig første kvartal, men vi har fått et meget solid oppsving i 3. kvartal, sa Adolfsen.

Adolfsen ser fortsatt voldsom vekst, og han regner med at selskapet vil selge for minst 5,5 milliarder kroner i 1998 fordelt på 2,6 milliarder i Norge, 1,8 milliarder i Sverige, og 1,1 milliarder i Danmark.

- Vi er best posisjonert av alle nordiske IT-selskaper til å dra nytte av sammensmeltingen av IT- og telebransjene, fastslo Adolfsen.

- Vi ønsker, som en del andre, tunge internasjonale aktører, å kontrollere "end-to-end"-sammenkoblingene. Vi forstår kommunikasjon i nettet, og med vår breddekompetanse kan vi sammen med aktører som IBM, HP, og noen andre - tilby "end-to-end" storløsninger.

Adolfsen ser ingen grenser for veksten for MD fremover, og la frem en foil der han mente at MDs omsetning vil kunne nå 11 milliarder kroner rett etter sekelskiftet.

Driftstall MD ASA 01.01 - 30.09.97

Omsetning Driftsres.
Systemintegrasjon 1.664,6 92,9
Applikasjon 154,0 10,6
Kommunikasjon 447,6 31,1
Distribusjon 509,8 17,3
MD ASA 2.678,3 120,5

Driftstall MD ASA 3. kvartal 1997

Omsetning Driftsres.
Systemintegrasjon 551,9 31,9
Applikasjon 52,3 3,5
Kommunikasjon 178,4 10,0
Distribusjon 172,2 5,8
MD ASA 882,6 41,1
Til toppen