MD svelger Computerland i Sverige

Merkantildata (MD) er på juleshopping i nabolandet og torsdag kunngjorde selskapet at de er i fusjonsforhandlinger med Computer Business Syd Holding AS (CBS) - som driver Computerland i Sverige. MD skal betale 85 millioner kroner for selskapet.

Merkantildata (MD) er på juleshopping i nabolandet og torsdag kunngjorde selskapet at de er i fusjonsforhandlinger med Computer Business Syd Holding AS (CBS) - som driver Computerland i Sverige. MD skal betale 85 millioner kroner for selskapet. Vedlagte børsmelding ble sendt ut: (digi:data vil innhente kommentarer til fusjonen i løpet av dagen.)

MERKANTILDATA - FUSJONSFORH.

Ledelsen i Merkantildata ASA og Computer Business Syd Holding AS (Computerland i Sverige) har, på oppdrag fra de respektive styrer, blitt enige om å arbeide for å fremlegge en felles fusjonsplan for de to styrer den 31.desember 1996, med Merkantildata ASA som det overtagende selskap.

Som utgangspunkt for forslaget om fusjon er Computer Business Syd Holding AS verdsatt til NOK 85 mill. Oppgjøret er tenkt foretatt med inntil 20% i kontanter og det overskytende i aksjer i Merkantildata ASA til kurs kr. 125,-. Fusjonen gjennomføres på bakgrunn av åpningsbalansen pr. 30.09.1996, og vil bli gjennomført som en kontinuitetsfusjon. Dette vil medføre at Computer Business Syd Holding AS`regnskap for 1996 i sin helhet vil bli inkludert i Merkantildatas regnskaper og balanse for i år.  computer Business Syd-konsernet har avvikende regnskapsår. Pr. 30.06.96 hadde konsernet en omsetning på MSEK 388,1 og et resultat før skatt på MSEK 12,8. Computer Business Syd-konsernet hadde 181 ansatte pr. 30.06.96. Computer Business Syd-konsernet har sin hovedvirksomhet innenfor salg av PC, servere og arbeidsstasjoner i nettverk, konsulenttjenester innen system- og nettverksintegrasjon, prosjektledelse, samt service- og driftstjenester og utstrakt kursvirksomhet.  
                     

Merkantildata-konsernet forventer neste år, inklusive Computer Business Syd-konsernet, å omsette for ca. MSEK 1,400 i det svenske markedet.          

;