Med bredbånd gjennom byen

Fredrikstad kommune skal kable hele byen med bredbånds-kabler. Forprosjektet settes i gang første september i år, og skal være ferdig juli neste år.

Fredrikstad kommune skal kable hele byen med bredbånds-kabler. Forprosjektet settes i gang første september i år, og skal være ferdig juli neste år.

- Vi sammenligner systemet som kommer med kabel-TV. Gjennom ett felles nettverk skal man få inn alt fra fjernsynssignaler til Internett, og man kan velge mellom disse interaktivt, sier en entusiastisk Johan Martin Riser, nærings- og sysselsettingssjef i Fredrikstad kommune. Han innrømmer gjerne at han ikke visste altfor mye om slik teknologi da han fikk idéen presentert for seg i vår. Nå har pipen fått en annen lyd.

- Jeg mener dette er det viktigste prosjektet for Fredrikstad i forbindelse med Østfold Byoffensiv. Det er innenfor ny teknologi og telekommunikasjon vi kan tjene mest penger i framtiden, sier han. Østfold Byoffensiv er satt i gang av fylkeskommunen for å lokke næringslivet til å etablere seg i fylket. Internett og annen telekommunikasjon er i så måte en liten del av totalsatsningen, men vyene er store. For selv om idéen stammer fra New Brunwick-provinsen i Canada, er det ingen andre byer i Norge som foreløpig har så store ambisjoner med telenettet som Fredrikstad har.

Riser ser for seg en helt ny industri, parallell til eksisterende styringssystemer per i dag. Det skal opprettes et eget driftsselskap, som skal ta seg av forespørsler om alt fra økonomi til vanlig brukerstøtte. Dette skal være et hjelpeorgan for både privatpersoner og næringslivet. I tillegg må nettverket drives og vedlikeholdes. Alt dette må selvfølgelig finansieres av noen, og en hoveddel av dette vil nok komme fra næringslivet. Hvor mye det vil koste for enkeltpersoner å koble seg på dette nettet er selvfølgelig altfor tidlig å si. Uansett vil utviklingskostnadene være store, og det er derfor man sansynligvis må vente noen år før man kan få vidunderlighetene inn i stua si. Til tross for at teknologien til et slikt nett eksisterer per i dag.

Foreløpig er Telenor samarbeidspartner i forprosjektet. Men hvem Fredrikstad kommune vil henvende seg til i framtiden er helt åpent. - Nå som telemonopolet faller, er det umulig å forutse hvem som har de beste forutsetningene til å hjelpe oss framover, sier Glenn Melby, informasjonskonsulent i Østfold fylkeskommune. Han er en av pådriverne bak Østfold byoffensiv, og håper satsing på ny teknologi og telekommunikasjon skal gjøre Østfold til et interessant fylke å etablere seg i for næringslivet.

Til toppen