Med egen "bedrift" i hvert klasserom

digi.no har vært på Skien-tur og besøkt IT-Extreme, en IT-skole litt utenom det vanlige.

IT-Extreme, som første gang ble omtalt i digi.no i desember i fjor, er en liten og relativt nyoppstartet IT-skole midt i Skien sentrum. Skolen åpnet dørene i februar og tilbyr foreløpig de ettårige studiene systemadministrasjon og systemutvikling på en plattform basert på teknologi fra Cisco og Microsoft.

Foreløpig har skolen bare 17 studenter, men Uleberg forteller at det var vanskelig å rekruttere studenter i januar. Målet er å komme opp i mellom 80 og 100 studenter til høsten. Utover det ønsker ikke skolen å vokse, og ledelsen har heller ingen planer om å opprette filialer andre steder enn i Skien.

Hans Uleberg, studieveileder og instruktør ved IT-Extreme, mener Skien er en rimelig by å studere i - med god tilgang til billige hybler og leiligheter. Til nå har omtrent 125 personer fra hele landet meldt sin interesse for høstens studier.

Ifølge Uleberg er studieretningen "Systemutvikler" unik i Norge, da IT-Extreme trolig er den eneste skolen som baserer programmeringsstudier på Microsoft .Net-plattformen.

- Målet vårt er å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen, forteller Uleberg, som mener mange andre undervisningstilbud er basert på allerede utdatert teknologi.

Systemutviklerstudiet tar for seg utvikling i Microsoft Visual Studio .Net hvor blant annet håndholdte og serverbaserte løsninger berøres. Studiet inkluderer fem obligatoriske sertifiseringer. Med disse vil studentene ved endt studietid være MCSD (Microsoft Certified Solution Developers) på .Net-plattformen. Hele studiet består av 750 timer med lærerstyrt undervisning og 360 timer egenarbeid.

    Les også:

Den andre studieretningen som IT-Extreme tilbyr denne våren, er i systemadministrasjon. Klassen utgjør en virtuell bedrift som får stadig mer ansvar for å drifte skolens servere og applikasjoner. Tilknyttet klasserommet er et serverrack med brannmur, en Windows-basert server som kjører Exchange 2000, SQL Server, fil- og printtjenster, nettverksutstyr fra Cisco og en tapebasert backup-løsning. Antall timer og fordelingen av disse tilsvarer systemutviklerstudiet.

Også systemadministrasjonsstudiet inkluderer en rekke sertifiseringer - åtte i tallet, slik at studentene etter studiene både er MCSE (Microsoft Certified Systems Engineers) og CCNA (Cisco Certified Network Associate).

Uleberg mener at IT-Extreme tilbyr flere undervisningstimer enn konkurrentene og mener at dette er helt nødvendig for at studentene skal kunne ta sertifiseringene. Sertifiseringene er - i motsetning til hos mange andre IT-skoler - en obligatorisk del av studiet og inkludert i prisen.

Begge de nevnte kursene koster i utgangspunktet 89.000 kroner. Da er et splitter ny bærbar PC fra Dell med trådløs nettverkstilgang inkludert i prisen, samt MOC-studiemateriell (Microsoft Official Curriculum) som anses for å være relativt dyrt.

- Dette er PC-er som normalt koster 30.000 kroner, men vi får en svært god pris fra Dell, hevder Uleberg.

Han mener det er en stor fordel at studentene får en egen, moderne PC å arbeide med, da dette er motiverende for studentene i tillegg til at skolen slipper å måtte bytte ut maskinparken annethvert år.

Uleberg forteller at disse studieretningene er svært krevende og at de passer for dem som har IT som livsstil. Studiene krever en hel del forkunnskaper og ikke minst mye arbeidsinnsatts.

- Vi vil være svært ærlige om dette. Vi ønsker sultne studenter i klasser hvor ingen faller av underveis, sier han.

Skolen vil derfor vurdere søkerne individuelt for å se om de har den rette kompetansen til å gå i gang med slike studier.

Uleberg medgir at mange unge i dag er skeptiske til å ta en IT-utdannelse, men mener dette først og fremst skyldes negativ presseomtale som ikke nødvendigvis har rot i virkeligheten.

- Til nå har mange IT-ansatte vært uten spisskompetanse, kanskje med bare ett års IT-studium bak seg, sier Uleberg og mener at dette langt fra er nok for å kunne gjøre en kvalifisert jobb i et IT-miljø.

- Det kreves mye hardt arbeid for å hevde seg i IT-bransjen. IT må være en livsstil for at man skal lykkes. Derfor ligger det ikke for alle å drive med IT, mener Uleberg.

Les også hva studentene ved IT-Extreme forteller.

Daglig leder, Dag Thomas Sørensen, mener det vil være vanskelig å opprettholde god kvalitet hvis skolen blir for stor.

- Vi vil heller ha god kvalitet enn å ha flest mulig studenter, sier han.

Kvalitet er helt klart viktig for skolen. Sørensen mener det skal svært lite til for å få et dårlig rykte som senere vil være vanskelig å bli kvitt. Men Sørensen mener kvalitet er vanskelig å måle. Han tror egentlig den subjektive opplevelsen vil være avgjørende.

- Fornøyde studenter, fornøyde ansatte, fornøyde interessenter, resultatene på testene og antallet som får seg en relevant jobb er alle viktige kvalitetsmål, sier han.

Med interessenter mener Sørensen for eksempel arbeidsgivere og andre som vil videreutdanne ansatte ved skolen, samt kunder av tjenestene skolen etter hvert planlegger å tilby.

Til høsten vil skolen starte opp flere nye studieretninger. "IT-Kontor" er et deltidsstudium med en varighet på 440 timer for studenter som ønsker å lære seg IT-kontorfag eller å bli oppdatert innen det nyeste i Microsoft Office. Kurset vil vare i ett år og koster 25.000 kroner. Etter kurset skal studentene kunne gå opp til Datakortet, MOS (Microsoft Office Specialist) eller MOS Expert.

"IT-Proff" er et mer omfattende studium som for uerfarne databrukere og er ment som en plattform først og fremst for videre studier, for eksempel IT-Extremes kurs i systemadministrasjon eller systemutvikling, men gjerne helt noe helt annet. IT-Proff-studiet vil koste 78.000 kroner og inkluderer også det en bærbar Dell-PC, samt flere sertifiseringer.

Men IT-Extreme planlegger også et tredje studieår - modulbaserte studier. Dette er foreløpig på planleggingsstadiet, men Uleberg regner med at det vil kunne startes opp våren eller høsten 2004. Idéen bak denne delen av studiet er at IT-studenter som har kommet opp på et høyt kompetansenivå skal kunne spesialisere seg innenfor bestemte felt innenfor IT.

Blant modulene Uleberg ser for seg finner man blant annet sertifiseringer for blant annet Cisco trådløse systemer, IDS (Intrusion Detection System) , IP-telefonisystemer, sikkerhet, Linux i store miljøer, databaseadministrasjon for både Microsoft og Oracle.

IT-Extreme ønsker å knytte til seg lærekrefter fra ulike bedrifter for å undervise i disse emnene.

Hele det modulbaserte studiet vil bestå av 1400 timer hvorav 300 timer som studentkonsulent. Skolen ønsker nemlig å gi studentene en mulighet til å få praksis i næringslivet. Skolen skal stå som koordinator for konsulenttjenestene og inntektene vil delvis kunne disponeres av studentene.

- Vi ønsker å tilby næringslivet en timebank hvor kundene kan kjøpet et antall timer på forskudd som kan tas ut etter behov, forklarer Uleberg, som mener næringslivet vil tjene på å få tilgang til rimelige, sertifiserte konsulenter med god kunnskap om mye ny teknologi.

De modulbaserte studiene vil koste 74.000 kroner for de studentene som går videre fra andre studier ved skolen, og 89.000 for nye studenter med annen bakgrunn. Foreløpig er ikke disse studiene godkjent av KUF eller Lånekassen, men Uleberg regner med at dette vil komme på plass i løpet av denne sommeren.

IT-Extreme, som drives av selskapet Web-IT, har til sammen fire ansatte og har svært lave kostnader forbundet med administrasjon og markedsføring. Salget er outsourcet.

- Vi satser mye på å bli kjent gjennom media og via jungeltelegrafen, forteller Uleberg.

Selv om undervisningsvirksomheten er i fokus, jobber instruktørene ved skolen også som konsulenter og Web-IT drifter løsninger for en del kunder. Selskapet ønsker å vokse innen denne delen av virksomheten også, men har ingen planer om å konkurrere med de største innen slike tjenester.

I tillegg nevner Uleberg flere andre prosjekter som ligger på et tidlig planleggingsstadium. Blant annet har han tro på at trådløs bredbåndsaksess er løsningen for fjellandet Norge. Han forteller også løst om undervisningsvideoer for ulike IT-gjøremål på CD-er som skal kunne kjøpes for en femtilapp i dagligvarebutikken.

Uleberg ser derfor lyst på fremtiden.

Les mer om: