Med lisens til å PC

Kommunenes Sentralforbund og BSA underskrev mandag en samarbeidsavtale som skal hjelpe kommunesektoren med å få oversikt over og orden i sine programvarelisenser uten å risikere å bli straffet for gamle synder.

Kommunenes Sentralforbund og BSA underskrev mandag en samarbeidsavtale som skal hjelpe kommunesektoren med å få oversikt over og orden i sine programvarelisenser uten å risikere å bli straffet for gamle synder.

Avtalen som i dag ble inngått mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Business Software Alliance Norge (BSA) skal sikre at kommunesektoren kan få oversikt over og orden i sine programvarelisenser. Kommuner som følger avtalen, vil ikke bli straffet for bruk på lisensreglene de måtte ha gjort til nå. Avtalen fungerer altså som et slags amnesti hvor kommunene og fylkeskommunene kan få rettet opp gamle synder uten å bli straffet for disse syndene.

Avtalen omfatter flere tiltak som skal settes i verk i 1999. Det mest grunnleggende er nok de to revisjonsalternativene som vil bli tilbudt kommunene.

Kommuner som mener de har orden i sine lisenser innenfor en feilmargin på fem prosent, skal kun fylle ut et skjema som sendes til BSA. Oppdager kommunen i sin gjennomgang av skjemaet at den har mangler, kan den gratis kontakte en hjelpetjeneste ("helpdesk") som BSA skal opprette. Denne vil være behjelpelig med å få klarhet i hva slags lisenser kommunen behøver.

Kommunene som ikke har tilstrekkelig med lisensiert programvare eller som mangler kompetansen som behøves for å finne dette ut, skal kunne få hjelp fra et uavhengig konsulentbyrå. Kostnadene for arbeidet er fastsatt i rammeavtalen mellom KS og BSA.

Kommuner som undertegner avtalen forplikter seg til å påse at de har tilstrekkelige rutiner for å sikre en kontinuerlig god oversikt over hva som til enhver tid er installert på kommunens datamaskiner. Dette må gjøres innen seks uker etter at revisjonen er utført og senest 30. juni i år. BSA kan så foreta uvarslede kontroller hos kommunene de kommende to årene. Kommuner som ikke undertegner avtalen, kan på vanlig måte bli møtt med erstatningskrav fra BSA. Men BSA er da avhengige av håndfaste beviser på at lisensreglene brytes, noe som i hvert fall betyr at noen må tipse organisasjonen om dette.

Svein-Erik Wilthil i KS forteller under dagens pressekonferanse at KS vil følge opp de kommunene som ikke svarer på henvendelsene angående revisjon av programvarelisensene.

Det virker ikke som om BSA har noen umiddelbar løsning på dette, men hevder fortsatt at informasjon og holdningsskapende arbeid er de viktigste oppgavene for organisasjonen. Det skal i tiden som kommer avholde en serie regionale lisenskurs for kommunene, der et lisensrevisjonsfirma vil gå gjennom lisensproblematikken med særlig vekt på kommunesektorens situasjon. Kursene skal være gratis for deltakerne.

Eilert Hanoa, formann i BSA Norge, fortalte under dagens pressekonferanse at både hjelpetjenesten og kursene vil finansieres av BSA. Han håper likevel på at dette tilbudet vil lønne seg ved at kommunene kjøper lisenser til programvaren de bruker.

Til toppen