Med rett til å PC

Datakortet AS, i samarbeid med Den Norske Dataforeningen, skal nå innføre Datakortet, et kompetansebevis for databrukere. Prosjektet har sitt utspring i et tilsvarende, europeisk prosjekt "the European Computer Driving Licence."

Datakortet AS, i samarbeid med Den Norske Dataforeningen, skal nå innføre Datakortet, et kompetansebevis for databrukere. Prosjektet har sitt utspring i et tilsvarende, europeisk prosjekt "the European Computer Driving Licence."

Datakortet, et kompetansebevis for databrukere, kommer til Norge i 1997. Prosjektet er ledd i et større europeisk prosjekt og har støtte fra EU og Kirke,- Utdannings- og Forskningsdepartementet (KUF). Det er dannet et idéelt aksjeselskap, Datakort AS, og Bernt Nilsen, med bakgrunn fra Den Norske Dataforening (DND), Norske Sivilingeniørers Forening og Norsk Forening for Kvalitet, er ansatt som daglig leder. Datkort AS skal jobbe i nært samarbeid med DND.

Datakortet er den norske varianten av det europeiske prosjektet "the European Computer Driving Licence" (ECDL). Bernt Nilsen venter at 5.000 nordmenn vil ta datakortet i løpet av det første året og at 100.000 vil ta det i løpet av fem år. Datakortet skal være en referanseramme slik at individer og organisasjoner kan måle kompetansenivået på PC eller Mac, et viktig ledd i hevingen av kompetanse. Datakortet vil bli markedsført mot testsentra og storbedrifter. Testsentra skal autoriseres av Datakort AS og enhver kursleverandør kan søke om autorisasjon.

Datakortet er en norm med tilhørende prøver innen syv ulike hovedområder. Målingen skjer ved praktisk bruk av en datamskin etter et ferdighetsnivå definert i en europeisk fagplan som forvaltes av ECDL. Datakortet er utformet som et "scorekort" eller kompetansebevis hvor bestått prøve innen hvert av de syv hovedområdene påføres etter hvert som prøvene bestås. En bruker blir innehaver av ECDL først når alle prøver prøver er bestått, men delvis avlagt Datakort vil også ha verdi i arbeidsmarkedet, mener Nilsen.

Datakortet måler følgende: Generell kunnskap om IT og datamaskinens virkemåte, Praktisk bruk av datamaskinen, Tekstbehandling, Regneark, Databaser, Presentasjonsgrafikk, Elektronisk post og Internett.

Et antall ansatte i Norsk Hydro, Gjensidige, Telenor samt ansatte og arbeidsledige ved Arbeidskontoret i Arendal har deltatt i pilotprosjektet. I tillegg har IBM, Forsvaret, Norsk Forbund for Fjernundervisning og Voksenopplæringsforbundet også vært sterkt involvert. KUF har støttet prosjektet økonomisk. Foreløping finnes testene bare på finsk og svensk, men de vil finnes på norsk i 1. kvartal '97

Til toppen