Med Rust skal TLS-modulen til Apaches webserver gjøres langt sikrere

Organisasjon mener dagens bruk av C/C++-basert programvare på nett er både farlig og uansvarlig.

Med Rust skal TLS-modulen til Apaches webserver gjøres langt sikrere
Rust er programmeringsspråket som skal gjøre i alle fall én modul til Apache HTTP Server sikrere. Foto: Colourbox

Rust har blitt et populært lavnivå-programmeringsspråk. Årsaken er at man kan unngå de minnerelaterte sårbarhetene som ofte opptrer i programvare lagd med C og C++.