Native File System API

Med utvidet tilgang til filsystemet kan webappper snart erstatte Notepad

Native File System API bringer velkjent funksjonalitet også til webapplikasjoner.

Utdrag av eksempelkode for hvordan Native File System API kan tas i bruk.
Utdrag av eksempelkode for hvordan Native File System API kan tas i bruk. (Skjermbilde: Digi.no)

Native File System API bringer velkjent funksjonalitet også til webapplikasjoner.

Som utviklingsplattform mangler weben fortsatt en del funksjonalitet som vi tar som en selvfølge med ordinær programvare. Blant annet har webapplikasjoner mer begrensede muligheter til å samhandle med filsystemet på brukerenheten.

Til toppen