Medaljer til TCP/IPs oppfinnere

USAs president Bill Clinton har delt ut fortjenestemedaljer til 14 medborgere som har utmerket seg innen vitenskap og teknologi. Blant mottakerne er de som oppfant Internett-protokollen TCP/IP: Vinton Cerf og Robert Kahn.

USAs president Bill Clinton har delt ut fortjenestemedaljer til 14 medborgere som har utmerket seg innen vitenskap og teknologi. Blant mottakerne er de som oppfant Internett-protokollen TCP/IP: Vinton Cerf og Robert Kahn.

I dag er Kahn senior vice president i MCI, mens Kahn er leder for Corporation for National Research Initiatives (CNRI) som han grunnla i 1986. Cerf er blant dem som er kjent som "Internettets far".

TCP/IP var resultatet av en oppgave Cerf og Kahn arbeidet med innen det amerikanske forsvarsdepartementets byrå for avanserte forskningsprosjekter (ARPA: Advanced Research Projects Agency) på 1970-tallet. Byrået ville bygge et datanettverk - siden kjent som Internettets forløper ARPANet - som kunne la ulike typer datamaskiner kommunisere med hverandre. I tilfelle krig, skulle det være enkelt å kople sammen datamaskiner via kabel, radio eller satellitt, uten å måtte følge noen bestemt plan eller topografiske regler. Protokollen de kom fram til, gjorde det mulig for nettet å nærmest organisere seg selv.

De første årene måtte Cerf og Kahn arbeide hardt for å hindre prosjektet fra å ebbe ut på grunn av manglende bevilgninger. På 1980-tallet tok National Science Foundation over det daglige ansvaret.

Parhestene har tidligere mottatt en rekke utmerkelser, blant annet fra Den internasjonale teleunionen ITU.

Til toppen