Mediakonferanse samler toppene

Når konferansen Media2000 går av stabelen i slutten av april i år, er det med ambisjoner om å sette det profesjonelle media-Norge på dagsorden. Selv Schibsteds Sverre Munck skal vise seg i Bergen.

Når konferansen Media2000 går av stabelen i slutten av april i år, er det med ambisjoner om å sette det profesjonelle media-Norge på dagsorden. Selv Schibsteds Sverre Munck skal vise seg i Bergen.

Konferansen går over tre dager i byen mellom de syv fjell, Bergen. Onsdag 28. april er første dag, og konferansen avsluttes fredag 30. april. I løpet av den tiden skal hele 45 sesjoner ha blitt avholdt.

Nå er også programmet for konferansen klart, og det bærer preg av satsing både på multimedia og tradisjonelle medier. Parallelt skal det gå sesjoner innen temaene hovedkonferansen, multimedia og workshops. Det er også satt av åpne "hull" i programmet for å kunne ha innslag om dagsaktuelle hendelser.

Et av innslagene som peker seg ut er BSkyBs Mark Booth som skal snakke om internasjonale trender. Digital-TV skal i det hele tatt bli tatt opp i flere sammenhenger på konferansen.

Internasjonalt blir det også når Microsofts Andy Beers skal snakke om teknologi og innhold, med fokus på journalistikken i forhold til informasjonsrevolusjonen.

Tidligere sjef for NRK Interaktiv, Rolf Brandrud vil ta for seg scenarier for norsk medievirkelighet anno 2005, mens tidligere SAS-sjef Janne Carlzon skal snakke om hva som er lønnsomt og hva som ikke det i den digitale økonomien.

Hvordan man finansierer innholdsformidlingen i nye medier er tema for en multimedia-sesjon, og her skal blant annet Arne-Inge Christophersen fra MediaCom, Nettavisens Knut Ivar Skeid, Schibsted-direktør Sverre Munck og New Media Science direktør Bente Sollid delta.

Også tradisjonelle presseetiske tema blir tatt opp. Sigurd Allern skal presentere en undersøkelse han har foretatt i regi av Institutt for journalistikk om verdisynet i pressen. Også opinionsmålinger, Norges mediepolitikk og kriminaljournalistikk står på dagsorden. Landås-saken skal debatteres, og Eva Mai Larsen skal snakke om det å bli forhåndsdømt av pressen.

På konferansen skal ikke innledere gis de vanlige tre minuttene hver. I stedet skal hver sesjon innledes med en videosnutt som presenterer temaet som kommer, i følge Journalisten.

Til toppen