Mediebyråer tror på annonsedobling i år

Mens fjorårets optimister i Carat er årets mest edruelige, tror to av fire byråer i mediebransjen på en fordobling av sine 1999-prognoser i forhold til 1998. Det kan innebære en dobling av internettannonsering for andre året på rad.

Mens fjorårets optimister i Carat er årets mest edruelige, tror to av fire byråer i mediebransjen på en fordobling av sine 1999-prognoser i forhold til 1998. Det kan innebære en dobling av internettannonsering for andre året på rad.

digi.no har nok en gang tatt runden til de fire største mediebyråene i Norge som plasserer annonsekronene for de fleste norske annonsørene på hele mediemarkedet.

Mens fjorårets estimater var sprikende og alt for optimistiske med en variasjon fra 80-200 millioner kroner, er tallene i år mindre basert på magefølelse og mer på hva som faktisk ble omsatt i totalmarkedet i 1998. Aktørene har fått god hjelp i å se på utviklingen fra 1997 til 1998 da annonsemarkedet doblet seg.

Trass i meldinger om mulige nedgangstider og lavkonjunktur for 1999, tror majoriteten av medie-ekspertene også på en fordobling i nettannonsering fra 1998 til 1999.

Den europeiske mediebyrågiganten Carat er imidlertid ikke like sikker. Byrået nedjusterer sine internettprognoser voldsomt for 1999 (se egen sak i høyre marg).

Carat trodde ved inngangen til fjoråret at nettmarkedet i 1998 skulle ende på 200 millioner kroner; det endte etter all sannsynlighet på 70-75 millioner. Spådommen for 1999 lå opprinnelig enda høyere: 250 millioner skulle omsettes i nettopriser. I dag tror Carat at tallet blir 100 millioner.

Etter å ha brent seg såpass kraftig, har det mest optimistiske mediebyrået altså blitt det mest pessimistiske.

I stedet er det CIA Media Marketing og MediaCom som drar lasset. Begge tror på nesten en fordobling i forhold til det som anslås som endelig omsetning i 1998.

Alle fire mediebyråene er enige om at totalomsetningen i 1998 ender på 70-75 millioner kroner målt i netto priser. For 1999 varierer estimatene på mellom 100 og 140 millioner kroner.

Det var lillebror MediaCom som var nærmest i sine anslag for 1998, da digi.no undersøkte markedet for ganske nøyaktig ett år siden (se egen sak i høyre marg "Sprikende prognoser for nettannonsering"). Mellom 80 og 90 millioner trodde viseadministrerende direktør Arne-Inge Christophersen den gang at fjoråret ville ende på. Han mente da at det ikke ville bli en vekst før siste halvår av 1998 og fikk nesten rett i sine spådommer.

Christophersens høyre hånd på internettområdet, Nina Hølke, mener i dag at de hele tiden har vært forsiktige i sine antagelser. Byrået legger til grunn for sine estimater omsetningen til de 10 største annonsørene.

- Jeg tror ikke det kommer til å bli ett spesielt år hvor Internett tar av. Markedet kommer til å øke år for år, men det må skje en utvikling hos annonsørene. Og det skjer ikke eksplosivt. Man kan sammenligne med radio, hvor annonseutviklingen ikke skjedde ved et knips, sier Hølke som tidligere jobbet for produksjonsbyrået Stig og Stein hvor hun drev med rådgivning på radiomarkedet.

Mens MediaCom ikke vil gi noe eksakt estimat for 1999 (120-140 millioner), er CIA Media Marketing og mediedirektør Per Gauslaa mer bastante i sin optimisme:

- Vi er mer optimistiske for 1999, som vi tror blir på 140 millioner kroner. Sannsynligvis vil ikke første halvår bli veldig bra, men andre halvår blir spennende. Nå er det endel nøling og fomling i markedet, men det er en positiv trend i norsk økonomi. Det er mye psykologi i markedet, så det blir nok en oppgang, tror Gauslaa.

Norges største mediebyrå, Synergi RF, nedjusterte sine prognoser noe voldsomt for 1998. Etter å ha startet optimistisk med 120 millioner ved begynnelsen av året, endte spådommene på 55 millioner for 1998.

- For et par måneder siden trodde vi at markedet i 1998 kom til å ende på 55 millioner, mens det har havnet på 75 millioner. I 1997 havnet markedet på 35 millioner, og da trodde vi i utgangspunktet at markedet kom til å bli på 55 millioner, sier direktør Rune Danielsen i Synergi RF til digi.no.

- Det er veldig vanskelig å lage en god prognose for Internett, men vår prognose for 1999 er på 105 millioner kroner. Dette er med utgangspunkt i de planer vi har sett hos kunder. Det er flere som planlegger å bruke Internett, men det er fremdeles på planleggingsstadiet. Vi kan risikere at Internett plutselig løsner, men også fortsette å gå trått, sier Danielsen som stadig ser at annonsørene betrakter nettet som et tilleggsmedium.

- Vi ser ikke at noen legger Internett som primæraktivitet, sier han.

Oversikt over mediebyråenes prognoser for nettannonsering:

Annonseestimater på Internett Prognoser for 1998
(jan. 1998)
Hva 1998 endte på
(ifølge mediebyråene)
Annonseomsetning i 1999
CIA Media Marketing 150 millioner 75 millioner 140 millioner
MediaCom 80-90 millioner 70 millioner 120 - 140 millioner
Synergi RF 120 millioner 75 millioner 105 millioner
Carat 200 millioner 75 millioner 100 millioner

Alle tall i nettopriser (etter rabatter er trukket fra). Tall innhentet av digi.no januar 1999.

Til toppen